כינור ערוך הוא ספר מאת חוקר הספרות אריאל הירשפלד על שירתו של חיים נחמן ביאליק. הספר יצא לאור ב־2011.

עטיפת הספר

  • "הצליל הוא הספֵרה שבה נמצא עיקר כוחה של שירת ביאליק, ובו גם התרחשה המהפכה הרוחנית של שירתו, כי בו וממנו יוצא הכול."
  • "מעמדם ההדדי של המישורים התודעתיים, המישור ההוגה והמבין מול החש והמרגיש, משתנה כאן מעיקרו. הם נקשרים זה לזה עד לבלי הפרד, וכוחו של המישור החש והמרגיש עולה עד שהוא כובש ומכסה את המישור ההגותי."
  • "הקורא שיר ביאליקאי, אחרי שיר משכילי, נהפך מ'מדקלם' את השיר ל'מדבֵּר' את השיר, מ'מבין' ל'מגלם' – לאדם המגלם בקולו, בגופו ובאישיותו את השיר, והשיר נהיה בפיו התרחשות, אירוע קולי ודרמטי."
  • "ההפעלה הצלילית של השיר היא אפוא פעולה בתוך הדיבור הממשי, ומשום כך היא פעולה בתוך המציאות הממשית. ובהיותה קשורה בגופו של הקורא, היא נקשרת אל הווייתו החושנית והיצרית. ההפעלה הצלילית של השיר היא אפוא הפתח לשיתופו של האֵרוס בלשון השיר עצמה."
  • "התקבלותו של ביאליק כדובר הלאומי, כמייצג אמין של הדור וכמי שמכיל באורח אימננטי את הגורמים המעצבים, הנפשיים, החברתיים והדתיים, הקובעים את אופיו של בן הדור."

נאמר עליו

עריכה
  • "המתח בין אהבה מתפרצת ומחשבה מרסנת הוא כמובן בסיסי מאוד לקריאת ספרות, ובכלל זה לפרשנות ספרותית שמקורה באקדמיה, אבל אצל הירשפלד הוא חשוף ומודע לעצמו הרבה יותר מהמקובל." ~ אלי הירש
  • "עולם הרגש של ביאליק, כפי שמתואר על ידי הירשפלד, בנוי מתשוקה, מוזיקליות, ארוס וזולת – במילה אחת, אהבה." ~ מוטי פוגל