מדיה ויקי:Gadgets-definition

עריכה

 • editIntro[ResourceLoader]|editIntro.js
 • QPreview[ResourceLoader]|QPreview.js
 • EditReplace[ResourceLoader]|EditReplace.js
 • Checkty[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,mediawiki.util]|Checkty.js||Checkty.css
 • Revert[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Revert.js
 • Summarieslist[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util|default]|Summarieslist.js
 • removefromcategory[ResourceLoader]|removefromcategory.js
 • autocomplete[ResourceLoader|dependencies=jquery.ui,jquery.textSelection]|autocomplete.js

ניטור

 • Warnings[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Warnings.js
 • rcPatrol[ResourceLoader]|rcPatrol.js
 • patrolAlarm[ResourceLoader|rights=patrol|dependencies=mediawiki.util,user]|patrolAlarm.js

קטגוריות

 • HotCat[ResourceLoader]|HotCat.js
 • Cat-a-lot[ResourceLoader|dependencies=mediawiki.util]|Cat-a-lot.js

ניווט_וחיפוש

 • CustomSideBarLinks[ResourceLoader]|CustomSideBarLinks.js
 • ShortNSSearch[ResourceLoader]|ShortNSSearch.js
 • InterwikiOrder[ResourceLoader]|InterwikiOrder.js
 • OtherWikis[ResourceLoader]|OtherWikis.js
 • WikidataTab[ResourceLoader]|WikidataTab.js

שונות

 • DiffBytes[ResourceLoader]|DiffBytes.js
 • rclast[ResourceLoader]|rclast.js
 • toggleRCOptions[ResourceLoader]|toggleRCOptions.js
 • refStyle[ResourceLoader]|refStyle.js|refStyle.css
 • ExpandedSubcategoryDetails[ResourceLoader]|ExpandedSubcategoryDetails.js
 • GlobalWatchlist[ResourceLoader|rights=minoredit|dependencies=mediawiki.util]|GlobalWatchlist.js