מוזיאון

מוסד לשימור מוצגים בתחומי היסטוריה, מדע ואמנות
מוזיאון

דף זה מכיל ציטוטים כלליים בנושא מוזיאון.