מחמאה היא ביטוי שבח או דעה טובה.

CIVA member with finger hearts in 2016.jpg

ראו גםעריכה