תבנית:משתמש בוויקיציטוט: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
עברית
מ (משתמשת)
מ (עברית)
|רקע=#F0E6F5
|צבע מסגרת=#8D40B3
|טקסט= משתמש זה נמצא כבר '''{{משתמש בוויקיפדיה/עזר|{{ #ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 > {{{חודש|12}}}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} }}
| {{ #ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 < {{{חודש|12}}}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} - 1 }}
| {{ #ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{יום|31}}}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} }}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} - 1 }}
}}
}}
}}|{{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{יום|31}}}
| {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|31}}} >= 0
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} }}
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} + 12 }}
}}
| {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|31}}} > 0
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} - 1 }}
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} + 11 }}
}}
}}|{{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{יום|31}}} | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} }} | {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 5 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 7 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 10 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 12 | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 30 }} | {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 1 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 2 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 4 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 6 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 8 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 9 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 11 | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 31 }} | {{#ifexprחשב תנאי: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0 mod 4 = 0 | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 29 }} | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 28 }} }} }} }} }}}}''' ב[[ויקיפדיה|וויקיפדיה]].
|טקסט משתמשת=משתמשת זו נמצאת כבר '''{{משתמש בוויקיפדיה/עזר|{{ #ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 > {{{חודש|12}}}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} }}
| {{ #ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 < {{{חודש|12}}}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} - 1 }}
| {{ #ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{יום|31}}}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} }}
| {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0}} - {{{שנה|2005}}} - 1 }}
}}
}}
}}|{{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{יום|31}}}
| {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|31}}} >= 0
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} }}
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} + 12 }}
}}
| {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|31}}} > 0
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} - 1 }}
| {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 - {{{חודש|12}}} + 11 }}
}}
}}|{{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 >= {{{יום|31}}} | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} }} | {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 5 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 7 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 10 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 12 | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 30 }} | {{#ifexprחשב תנאי: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 1 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 2 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 4 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 6 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 8 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 9 or (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0)*100 = 11 | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 31 }} | {{#ifexprחשב תנאי: ((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /10000 round 0 mod 4 = 0 | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 29 }} | {{ #exprחשב: {{ #exprחשב: (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0))) - (((({{CURRENTTIMESTAMPזמן נוכחי}} / 1000000) round 0)) /100 round 0)*100 }} - {{{יום|31}}} + 28 }} }} }} }} }}}}''' ב[[ויקיפדיה|וויקיפדיה]].
|משתמשת={{{משתמשת|}}}
}}
</tr>
</table>
 
[[קטגוריה:ויקיפדיה - תיבות משתמש|משתמש בוויקיפדיה]]</noinclude>
3,176

עריכות