הבדלים בין גרסאות בדף "רבי עקיבא"

נוספו 408 בתים ,  לפני 6 שנים
* "מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש- חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים." ~ [[s:פסחים קט א|תלמוד בבלי , פסחים קט א]]
* "סתם מתניתין<small>משנה ללא שם האומר</small>- [[רבי מאיר|ר' מאיר]], סתם תוספתא -ר' נחמיה ,סתם ספרא- רבי יהודה סתם ספרי ר' [[שמעון בר יוחאי|שמעון]] וכולהו אליבא<small>(לשיטת)</small> דרבי עקיבא." ~ רבי [[יוחנן בן זכאי|יוחנן]], [[s:סנהדרין פו א|תלמוד בבלי, סנהדרין פו א]]
* "אמר ריש לקיש מאי דכתיב ([[s:בראשית ה א|בראשית ה א]]) זה ספר תולדות אדם מלמד שהראהו הקב"ה דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו, כיון שהגיע לדורו של רבי עקיבא שמח בתורתו ונתעצב במיתתו אמר ולי מה יקרו רעיך אל" ~ [[s:סנהדרין לח ב|סנהדרין לח ב]]
* "משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה." ~ משנה ,סוטה ט' ט"ו
* "[[בן עזאי]] אומר: כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה." ~ [[s:בכורות נח א]].