ארץ ישראל: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 274 בתים ,  לפני 8 שנים
אין תקציר עריכה
* "והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות, למטר השמים תשתה מים. ארץ אשר ה' אלוהיך דורש אותה, תמיד עיני ה' אלוהיך בה, מרשית שנה ועד אחרית שנה." ~ {{פסוק|דברים|יא|י}}
==[[חז"ל]]==
* "ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות." ~ [[s:משנה, מסכת כלים, פרק א', ו|משנה כלים א ו']]
* "לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה" ~תלמוד בבלי, מסכת [[s:כתובות, דףקי ק"יב|כתובות עמודקי ב']].
* "אוירא דארץ ישראל מחכים." ~ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קנ"ח, עמוד ב'
* "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל." ~ רבי אלעזר הקפר, תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ט, עמוד א'
* "כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל – מובטח לו שהוא בן העולם הבא." ~ תלמוד בבלי, מסכת [[s:כתובות, דףקיא קי"א,|כתובות עמודקיא א']]
* "עתידיןאמר כלרבי אילניאלעזר סרקכל הדר שבארץבארץ ישראל שיטענושרוי פירות.בלא עון שנאמר (ישעיהו לג, כד) ובל יאמר שכן חליתי העם היושב בה נשוא עון" ~ תלמוד בבלי, מסכת [[s:כתובות, דףקיא קי"ב,א|כתובות עמודקיא ב'א]]
* "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות." ~ תלמוד בבלי, [[s:כתובות קיב ב|כתובות קיב ב]]
* "ארץ צבי כתיב בה, מה צבי זה אין עורו מחזיק את בשרו,<ref>לאחר שפושטים את הצבי מעורו, הוא מתכווץ ואי־אפשר לחזור ולהלבישו.</ref> אף ארץ ישראל, בזמן שיושבין עליה רווחא,<ref>יש בה מקום ורווח לכל עם ישראל.</ref> ובזמן שאין יושבין עליה גמדא.<ref>הארץ מתקטנת והיא נראית כאילו לא יכולה להכיל עם רב.</ref>" ~ תלמוד בבלי, מסכת גיטין, דף נ"ז, עמוד א'