הבדלים בין גרסאות בדף "עובדיה יוסף"

נוספו 1,068 בתים ,  לפני 7 שנים
אין תקציר עריכה
* "אנשים עקשנים שבאו ממרוקו... הם חושבים שהמנהגים שלהם הם הלכה למשה מסיני. כתוב 'כי מציון תצא תורה'. הם במקום הפסוק הזה כתבו 'כי ממרוקו תצא תורה'."
* "חביבי, יש לך כל הפוסקים האלה, מה מרוקו? אנשים מדלת העם הם יחלקו על הפוסקים האלה?... זה סתם עקשנות להגיד 'מרוקו, מרוקו'. מה, מרוקו ירדה מהשמים? צריך להיות מנהג שזה על פי ההלכה."
* "לך למרוקו!. תעשה שמה מה אתה רוצה. בארץ ישראל קיבלנו הוראות מרן. מחר יבוא לי אחד מכורדיסטן יגיד לי 'בכורדיסטן היינו לובשים נעליים ביום כיפור' - אז אני אצטרך לפסוק כמו כורדיסטן? אני יש לי מרן. מה אכפת לי מכורדיסטן? יבוא אחד יגיד לי 'בבוכרה היינו עושים ככה', 'בטושקט היינו עושים ככה'. מה השטויות האלה?... יש לנו תורה אחת. באנו כולם לארץ ישראל ברוך ה' כולנו תלמידיו של מרן. לא זזים מדבריו ימין ושמאל. לא תשמעו לאנשים שאומרים מנהג, מנהג, מנהג. לא שווה כלום המנהגים, כולם הבל וריק... כל אחד אומר לי 'זה מנהג, זה מנהג, זה מנהג'. מה זה מנהג? מה זה אכפת לי? לעשות נגד מרן? חס ושלום. היה לא תהיה."
* "מנהג זה אותיות גהנם." ~ על מנהגים שמנוגדים להלכה
* "איש שאכל ושבע יכול להוציא אישה [ידי חובה, בהקראת ברכת המזון]. אישה לא יכולה להוציא איש. יש לה בן, בן 13, 14, אבל מסטול - לא יודע לברך ברכת המזון. רוצה היא לברך לו? לא יכולה להוציא אותו ידי חובה. חייב לומר אחריה מילה במילה: 'ברוך' -'ברוך', כמו הכורדים בזמנם שהיו אומרים, מסכנים לא יודעים להתפלל. היה צועק החזן [והם חוזרים אחריו]: 'ברוך' -'ברוך'. 'מודים' -'מודים'."
==על חילונים==
* "עזבו את התורה והפכו אהבלים."
* "מי ששולח את ילדיו לבתי ספר חילוניים, אסור לענות אחריו 'אמן', אסור שישמש שליח ציבור. צריך לזרוק אותו מכל המדרגות. מי שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כמו גוי. זה פסק הלכה, לא שלי, הרמב"ם כבר פסק אותו."
* "יש מסכנים, לא אשמים ההורים שלהם אשמים, שמו אותם בבית ספר חילוני... שם אין לא שבת, לא מועד, לא יודעים שום דבר, עמי הארץ. המורים שלהם עצמם חמורים... מורים חמורים, צריך להוסיף להם את האות ח' כי הם חמורים. לא יודעים כלום, לא שבת, לא מועד, שום דבר לא יודעים. אז מה יהיה התלמיד יותר מרבו? מה מלמדים? מלמדים אותם היסטוריה מלמדים אותם כל מיני קשקושים של אומות העולם, זה הכל."
* "מי ששולח ילדיו לבתי"ס חילוניים, צריך לזרוק אותו מכל המדרגות."
 
==על בתי המשפט==
* "שיאמר שעל פי דין תורה זה אסור לי, אני יהודי דתי. שיציע להעביר את הדיון לבית דין תורה. אין דבר שאין לו פתרון בהלכה. בתי המשפט בישראל לא ראויים לפסוק ליהודים, כי הם פוסקים על פי דין גוי. מי שפוסק בערכאות, כאילו הרים יד על משה רבנו ותורתו."
* "אלו קוראים את עצמם בית משפט עליון? לא שווים. בבית משפט תחתון צריך לשים אותם. הם, בשבילם ברא את כל הייסורים שבעולם. כל מה שישראל סובלים, רק בשביל הרשעים האלה. ריקים ופוחזים. שפחה כי תירש גבירתה. מה הם יודעים? ילד שלנו בן 8-7 שנה יודע ללמוד יותר טוב מהם ללמוד תורה. אלה שמו אותם בבית משפט עליון. מי בחר בהם, מי עשה אותם שופטים, אלא שר המשפטים, צר ואויב הוא אהב אותם והוא המליץ שצריכים לבוא אצל הנשיא והנשיא שם אותם שופטים. מה, עשו בחירות? מי אמר שהעם רוצה כאלה שופטים רשעים כאלה. כולם סוררים ומורים. אין להם לא דת ולא דין. כולם בועלי נידות. כולם מחללי שבת. אלה יהיו השופטים שלנו? עבדים משלו בנו."
* "מי שפונה לבתי-המשפט, לערכאות ולא לבית דין צדק, יסבול כל החיים שלו. או שהוא יקבל סרטן, או צרעת, או אשתו תחלה, או שחוליים רעים ירדפו אחריהם... אנשים פונים בכל מיני עניינים, שיודעים שבית משפט שפועל לפיה ההלכה לא יפסוק לטובתם. למשל, דרישה של בנות לקבל ירושה. בית המשפט של המדינה פוסק כמו הגויים, לפי שוויון זכויות. איזה זכויות יש נגד התורה? דרכם רק גזל וחמס. מי שפועל נגד התורה, אין לא חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אולי כסף ירוויחו, אבל מי יציל אותם מצרעת? מי יציל אותם מסרטן?"
* "צר לנו מאוד על משפט העוול שנעשה לידידינו רב הפעלים, עוסק בכל ימיו להגדיל תורה ולהאדירה, כל מוחו תורה, כל מוחו יראת שמים, כל מוחו חסד עם עם-ישראל. הם דנו אותו כמו שדנו אותו. אוי לנו. יש לנו בית-משפט מעוות כזה. אין להם לא דעת ולא דין. לא מאמינים בשום דבר. כשדנים הרבנים בבית הדין- 'אלוהים ניצב בעדת אל', הקב"ה יושב עמהם ומנחה אותם, תעשו כך ותעשו כך. אבל אלה הם כופרים! איך הקב"ה ישב עמהם? מה לכהן בבית הקברות?" ~ בעקבות הרשעתו של [[W:שלמה בניזרי|שלמה בניזרי]]
 
==שונות==
* "בזכות זה ששלחת שליחים שבנו מקוואות ובתי כנסת ושמרו על עולם התורה - אתה שותף למצוות ומקומך בגן עדן." ~ על מצביעי ש"ס
* "[מי שחושב] מחשבות אוון על בחורי הישיבות וקורא אותם פרזיטים, הוא מנוול, אפיקורוס... מותר להרוג אותו!."
* "הולכים לספרד, הולכים לגרמניה, הולכים לג'הנם... כן, זה כל המוח שלהם ברגליים. אנחנו, המוח שלנו בראש, ישתבח שמו." ~ על הכדורגלנים
* "'אלוהיהם של אלו שונא זימה'. הקב"ה שומר את עמו ישראל בזכות צניעות, קדושה וטהרה. כמו שציווה אותנו (קוראים את זה ביום כיפור): 'כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו'. מה היו עושים? איש נושא איש, אישה נושאת אישה. לא כדרך העולם. כך היו רשעים, מתועבים - 'ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא'... בעוונות הרבים לא מתביישים, בלי שום בושה, הולכים לעשות 'מצעד הגאווה' קוראים לזה... מצעד התועבה!... מביאים האנשים רשעים האלה, ששוכבים משכבי זכר, להביא אותם מכל העולם לעבור בירושלים לטמאת אותה - 'ותבואו ותטמאו את-ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה' - זה מצעד התועבה. כולנו כאיש אחד נמחה על הדבר הזה. אנחנו מוחים בכל כוחנו... ביום שיוכרז נעשה הפגנה... נמחה על כבוד התורה, נמחה על כבוד הקדושה שלנו - קדושת עם ישראל. בעזרת ה' 'עוצו עצה, ותופר; דברו דבר ולא יקום, כי עימנו אל'" ~ 2006
משתמש אלמוני