הבדלים בין גרסאות בדף "עובדיה יוסף"

נוספו 2,370 בתים ,  לפני 7 שנים
אין תקציר עריכה
* "אין לנו אלא דעת מרן." ~ על שיטת הפסיקה כרבי [[w:יוסף קארו|יוסף קארו]] המכונה "מרן" (נכתב בשו"ת יביע אומר חלק ו' אורח-חיים סימן מ"ח, ובחלק ז' יורה דעה סימן י"ג)
* "ושמעתי שיש טוענים על דברי שמאחר שהרבנים הראשיים לתל אביב-יפו שקדמוני הניחו המנהג להחמיר, אין לשנות המנהג. ולאו מילתא היא, שמקום הניחו לי להתגדר בו. ומכל שכן שידוע שהרבנים הראשיים הספרדיים שקדמוני הוו מיכף כייפי [=היו כפופים] לעמיתיהם הרבנים האשכנזיים, הגאון הרב בן ציון עוזיאל ז"ל הווה כייף [=היה כפוף] להגאון הרב אברהם יצחק קוק זצ"ל... וכן הגאון הרב יעקב משה טולידאנו ז"ל, בהיותו רב ראשי לתל אביב-יפו לא היה יכול להרים ראש כלפי עמיתו יבדל לחיים טובים הגאון הרב איסר יהודה אונטרמן שליט"א, ולחלוק עליו בהלכה... אבל אנן דלא כייפינן תלי"ת [=אני שאין אני כפוף תודה לה' יתברך], על משמרתי אעמודה להחזיר עטרה ליושנה להורות כדעת מרן שקבלנו הוראותיו." ~ יביע אומר חלק ו', אורח חיים, סימן מ"ג.
* "זה חשוב שיהיה רב שיפסוק על פי ההלכה ולא רק על כל דבר אסור ואסור. רק למי שלומד תורה כראוי יהיה כוח להתיר כשההלכה אכן מתירה , זהו '''כוחא דהיתרא עדיף'''."
* "בתורה אין עדות. מה אכפת אם זה פרסי, אם זה חלבי, אם זה בבלי, אם זה תוניסאי? אין דבר כזה! תורה אחת - משפט אחד... זה תורה של כל ישראל. 'תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב' - לא כתוב 'קהילת חלבים', לא כתוב 'קהילת בבלים' ולא 'קהילה של אשכנזים'. לא כתוב 'מורשה קהילת אשכנזים'. הם [האשכנזים] חושבים שהתורה שלהם? לא ככה! התורה היא לכל עם ישראל כולם."
* "אנשים עקשנים שבאו ממרוקו... הם חושבים שהמנהגים שלהם הם הלכה למשה מסיני. כתוב 'כי מציון תצא תורה'. הם במקום הפסוק הזה כתבו 'כי ממרוקו תצא תורה'."
* "מי ששולח את ילדיו לבתי ספר חילוניים, אסור לענות אחריו 'אמן', אסור שישמש שליח ציבור. צריך לזרוק אותו מכל המדרגות. מי שמחלל שבת בפרהסיה, דינו כמו גוי. זה פסק הלכה, לא שלי, הרמב"ם כבר פסק אותו."
* "יש מסכנים, לא אשמים ההורים שלהם אשמים, שמו אותם בבית ספר חילוני... שם אין לא שבת, לא מועד, לא יודעים שום דבר, עמי הארץ. המורים שלהם עצמם חמורים... מורים חמורים, צריך להוסיף להם את האות ח' כי הם חמורים. לא יודעים כלום, לא שבת, לא מועד, שום דבר לא יודעים. אז מה יהיה התלמיד יותר מרבו? מה מלמדים? מלמדים אותם היסטוריה מלמדים אותם כל מיני קשקושים של אומות העולם, זה הכל."
* "פסול מלהיות שליח ציבור. אפילו אם הוא שומר מצוות, מתפלל... כיוון שהוא לא מקפיד שבניו ילכו לתלמוד תורה, אלא הולכים לבית ספר חילוני, יוצאים לתרבות רעה, נהיים רשעים, מה ייצא משמה? פורה ראש ולענה, לא תורה לא תפילין לא פסח ולא כיפור. למה? המורים שלהם, גם כן רוב המורים הם מינים."
 
==על בתי המשפט==
* "מי שפונה לבתי-המשפט, לערכאות ולא לבית דין צדק, יסבול כל החיים שלו. או שהוא יקבל סרטן, או צרעת, או אשתו תחלה, או שחוליים רעים ירדפו אחריהם... אנשים פונים בכל מיני עניינים, שיודעים שבית משפט שפועל לפיה ההלכה לא יפסוק לטובתם. למשל, דרישה של בנות לקבל ירושה. בית המשפט של המדינה פוסק כמו הגויים, לפי שוויון זכויות. איזה זכויות יש נגד התורה? דרכם רק גזל וחמס. מי שפועל נגד התורה, אין לא חלק לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אולי כסף ירוויחו, אבל מי יציל אותם מצרעת? מי יציל אותם מסרטן?"
* "צר לנו מאוד על משפט העוול שנעשה לידידינו רב הפעלים, עוסק בכל ימיו להגדיל תורה ולהאדירה, כל מוחו תורה, כל מוחו יראת שמים, כל מוחו חסד עם עם-ישראל. הם דנו אותו כמו שדנו אותו. אוי לנו. יש לנו בית-משפט מעוות כזה. אין להם לא דעת ולא דין. לא מאמינים בשום דבר. כשדנים הרבנים בבית הדין- 'אלוהים ניצב בעדת אל', הקב"ה יושב עמהם ומנחה אותם, תעשו כך ותעשו כך. אבל אלה הם כופרים! איך הקב"ה ישב עמהם? מה לכהן בבית הקברות?" ~ בעקבות הרשעתו של [[W:שלמה בניזרי|שלמה בניזרי]]
* "מי שהולך לדון בערכאות של גויים שדנים לפי חוקות שלהם הרי זה מרים ידו בתורתו של משה רבנו ונקרא רשע... הם דנים כמו דיני אומות העולם. לא כמו התורה. מקבלים עדות של אשה. זה כמה דברים שהם עושים נגד התורה... כל השופטים כולם בבתי המשפט החילוניים פסולים לעדות. אסור לקחת אותם לקידושין, לחתום על כתובה. זה אסור. אדם שלוקח לקידושין שלו עם עדים כאלה, יושב עם אישה בזנות... קידושין פסולים. לא שווים כלום. כאילו לא היה קידושין."
 
==על ציונות==
==על נשים==
* "יש היום דור חדש. הודות לכמה נשים צדקניות עכשיו גם הבנות לומדות בבית ספר. אין בת שלא יודעת להגיד קידוש, אין בת שלא יודעת להתפלל... במרוקו - כך היה מספר לי עליו השלום הרב משאש - הן לא ידעו כלום. אוכלות ושותות כמו בהמה. לא יודעת שום ברכת המזון... למה? היו מחתנים אותן קטנות וגם לא היה להן בית ספר כמו פה. היו מחתנים אותן בגיל 12, 13. יאללה, נחתן אותה. לא יודעת כלום מהחיים שלה... היום ברוך ה' כולן למדו תורה... זיכה אותנו הקב"ה. יש לנו ברוך ה' בנות... יודעות להתפלל, יודעות לברך, יודעות הכל."
* "לא ראוי לעזוב את בני ביתו בראש השנה... אפילו שבת לא עשיתי בלי אשתי... בן אדם יעזוב את אשתו ויילךוילך לבדו?... יש לך אשה חייב לשמח אותה... בן אדם עוזב את הכל והולך לקבר של רבי נחמן, איפה זה כתוב? יילךילך בתשעה באב אני מסכים... לא יפה שינטוש את אשתו ישאיר אותה לבד עם הבנים ויילךוילך."
* "צריך לקצץ את ידו של מי שמרים יד על אשתו... היום נשים, ברוך ה', בני חורין לא כמו פעם... היום, תקצץ ידו מי שמרים יד על אשתו. זו עבירה חמורה, זה מעשה של גויים לא מעשה ישראל... מי שמרים ידו על אשתו עוונו גדול אצל הקדוש ברוך הוא... נקרא שמו רשע מי שמרים יד על אשתו... צריך לכבד אותה יותר מגופו, כך כתוב ברמב"ם, כך כתוב בגמרא. ישמח אותה בחג, במה ישמח אותה? במה שהיא רגילה לשמוח."
* "אשה שלא יודעת לבשל - זה מום. למה? מחר היא תתחתן, מה תיתן לו? פלפולים? הוא רוצה לאכול. צריך שתעשה לו מטעמים."
* "ברוך ה' אדם שחנן אותו ה' באישה אשת חיל יודעת לבשל, איך שיהיה טעים האוכל. היום יש ספר שמצביע על מיני בישולים, כולו מיוחד על בישולים. אם אשתו לא יודעת - יקנה לה את הספר הזה... ראי, זה הבישול כך, זה הבישול כך. תיתן לו מטעמים כמו שירצה. היא לא יודעת לבשל מסכנה, לא למדה. כל הזמן הלכה בבית ספר תיכון, נעשית חכמה, פילוסופיה - אבל לבשל לא יודעת. מה שווה? רוצה לאכול - מה יאכל? יאכל פילוסופיה?"
* "אישה היא לא 'מצווה ועושה'. [אבל] אם רוצה לשבת ללמוד, לא אסרו עליה. אין בזה איסור. מה שכתוב 'כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות', זה כשהוא מאלץ אותה, מכריח אותה."
* "היא עולה וקוראה. מה יש בזה? מותר לה לעלות ולקרוא... אין בזה משום, חס ושלום, 'קול באשה ערוה'... יכולות להוציא את האנשים ידי חובה... אפילו בספר תורה, שנשים פטורות מהתורה, יכולה אישה לקרוא ולהוציא ידי חובה. כל שכן קריאת המגילה, מגילת אסתר, שהנשים גם כן חייבות, בוודאי שיכולות להוציא [ידי חובה]... לכן מצד הדין זה מותר." ~ על עליית נשים לקריאת התורה
 
==על נשות הכותל==
* "הרשעות האלה, רפורמיות האלה, שהן עושות בשביל לנגח את היהדות... כל המצוות הם מקיימים אותם. נשאר להם רק הטלית... לכרוך אותן בטלית ולקבור אותן."
* "תפילין היא צריכה להיזהר לא לשים. יש טיפשות שבאות לכותל המערבי, שמות טלית ומתפללות. אלו שוטים, רוצות שיוויוןשוויון, לא רוצים לשם שמים. צריך להוקיע אותן ולהיזהר."
* "שמעתם? ראיתם איזה אישה לובשת טלית? לא. 'לא יהיה כלי גבר על אשה'. גם תפילין, תפילין זה 'זמן גרמא'... לכן תפילין נשים פטורות. אם תבוא אישה תניח תפילין ניתן לה שתי סטירות, נעיף אותה. מה זה? את אשה את, מה את לובשת? 'לא ילבש כלי גבר על אישה', זה כלי גבר. זה ציווי של האנשים לא של הנשים."
 
משתמש אלמוני