רמב"ם: הבדלים בין גרסאות בדף

אין שינוי בגודל ,  לפני 6 שנים
* "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן - עבודה גדולה היא... ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה'..." (רמב"ם, הלכות לולב)
* "מה הוא (הקב"ה) נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום... להודיע שאלו דרכים טובים וישרים הן וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות כפי כחו" (הלכות דעות, פרק א, הלכה ו)
* "קבלשמע האמת ממי שאמרה" (פתיחת ההקדמה לפירושו למסכת אבות)
* "...וספר שסמכנו עליו... הוא הספר הידוע במצרים שהוא כולל ארבעה ועשרים ספרים, שהיה בירושלים... ועליו היו הכול סומכין - לפי שהגיהו בן-אשר ודקדק בו שנים הרבה והגיהו פעמים רבות... ועליו סמכתי בספר התורה שכתבתי כהלכתו..." (על כתר ארם צובא. משנה תורה, ספר אהבה, הלכות ספר תורה, פרק ח' הלכה ד')
* "הרי זה חילל את השם, ובזה את התורה, וכבה מאור הדת". (משנה תורה, הלכות לתמוד תורה, פרק ג, הלכה י; על הלומדים ואינם עובדים ומפילים עצמם על קופת הצדקה)
משתמש אלמוני