מסכת סוטה: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 339 בתים ,  לפני 7 שנים
אין תקציר עריכה
אין תקציר עריכה
'''[[w:מסכת סוטה|מסכת סוטה]]''' היא מסכת בסדר נשים, החמישית במשנה ובתלמוד הבבלי והשביעית בתלמוד הירושלמי. בדף זה ישנם ציטוטים מהמשנה ומהתלמוד הבבלי.
 
* "במידה שבה אדם מודד, בה מודדין לו." ~ [[s:משנה סוטה א ז|פרק א', משנה ז']]
* "איש ואשה זכו - שכינה בינהםביניהן, לא זכו - אש אוכלתן." ~ [[s:סוטה יז א|דף י"ז]]
* "רקיעהיה רבי מאיר אומר מה נשתנה תכלת מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא הכבוד." ~ [[s:סוטה יז א|דף י"ז]]
* "בעקבתא דמשיחא חוצפה יסגא (לפני ימות המשיח, החוצפה תגדל)... וחכמות סופרים תסרח ויראי חטא ימאסו והאמת תהא נעדרת נערים פני זקנים ילבינו זקנים יעמדו מפני קטנים בן מנוול אב בת קמה באמה כלה בחמותה אויבי איש אנשי ביתו פני הדור כפני הכלב הבן אינו מתבייש מאביו ועל מה יש לנו להשען על אבינו שבשמים." ~ [[s:משנה סוטה ט טו|פרק ט', משנה ט"ו]]
* "משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא: אמר ליה רב יוסף לתנא לא תיתני ענוה דאיכא אנא אמר ליה רב נחמן לתנא לא תיתני יראת חטא דאיכא אנא." ~ [[s:סוטה מט ב|דף מ"ט]]
*"ר' אבהו ור' חייא בר אבא איקלעו לההוא אתרא רבי אבהו דרש באגדתא רבי חייא בר אבא דרש בשמעתא שבקוה כולי עלמא לרבי חייא בר אבא ואזול לגביה דר' אבהו חלש דעתיה אמר ליה אמשל לך משל למה הדבר דומה לשני בני אדם אחד מוכר אבנים טובות ואחד מוכר מיני סידקית על מי קופצין לא על זה שמוכר מיני סידקית" ~ [[s:סוטה מ א|דף מ']]
 
== קישורים חיצוניים ==