הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיציטוט:תבניות דף"

----
 
== Filmsסרטים ==
<nowiki>
'''''[[w:titleשם הסרט|]]''''' is aהוא [[w:YEAR inשנת filmהסרט|YEARשנת filmהסרט]] aboutאודות (...quickהסבר descriptionקצר...)<br>
:''Directedמבוים byעל ידי [[directorבמאי]]. Writtenנכתב byעל ידי [[writerתסריטאי]] (<--- only if presentרק atאם wikiquoteמופיע useבויקיציטוט [[]])
:''Starringבהשתתפות: [[cast1צוות1]], [[cast2צוות2]], andו [[cast3צוות3]]. (<--- otherwiseארחת useהשתמש ב'''BOLDמודגש''')
<center>'''(Tagהסמליל lineשל of the movieהסרט)'''</center>
 
== character1דמות1 ==
* (...quoteציטוט...)
 
* (...quoteציטוט...)
 
== character2דמות2 ==
* (...quoteציטוט...)
 
* (...quoteציטוט...)
 
== Conversations ==
:'''character2דמות1''': (...quoteציטוט...)
:'''character4דמות2''': (...quoteציטוט...)
:'''character2דמות1''': (...quoteציטוט...)
----
:'''character1דמות1''': (...quoteציטוט...)
:'''character2דמות2''': (...quoteציטוט...)
:'''character1דמות1''': (...quoteציטוט...)
:'''character3דמות3''': (...quoteציטוט...)
 
== Otherאחר ==
:'''character4דמות4''': (...quoteציטוט...)
 
== Taglines ==
 
== Castשחקנים ==
{{wikipedia}}
:[[w:cast1צווות1|]] - character2דמות2
:[[w:cast2צוות2|]] - character1דמות1
:[[w:cast3צוות3|]] - character4דמות4
 
== External links ==
משתמש אלמוני