Difference between revisions of "עובדיה יוסף"

ביטול גרסה 124357 של Riley Huntley (שיחה) זהו ציטוט אוטנטי
m (ביטול גרסה 124356 של 79.183.64.183 (שיחה))
(ביטול גרסה 124357 של Riley Huntley (שיחה) זהו ציטוט אוטנטי)
* "אישה היא לא 'מצווה ועושה'. [אבל] אם רוצה לשבת ללמוד, לא אסרו עליה. אין בזה איסור. מה שכתוב 'כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות', זה כשהוא מאלץ אותה, מכריח אותה."
* "היא עולה וקוראה. מה יש בזה? מותר לה לעלות ולקרוא... אין בזה משום, חס ושלום, 'קול באשה ערוה'... יכולות להוציא את האנשים ידי חובה... אפילו בספר תורה, שנשים פטורות מהתורה, יכולה אישה לקרוא ולהוציא ידי חובה. כל שכן קריאת המגילה, מגילת אסתר, שהנשים גם כן חייבות, בוודאי שיכולות להוציא [ידי חובה]... לכן מצד הדין זה מותר." ~ על עליית נשים לתורה (יש לציין כי בפעמים אחרות אמר שבזמנינו אין לנהוג כן, משום שהדבר נראה כמנהגי הרפורמים)
* "כל מי שהולך בין שתי נשים כאילו הלך בין שני חמורים."
 
==על נשות הכותל==
Anonymous user