הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיציטוט:תבניות דף"

</tt>
 
== Proverbsפתגמים ==
 
<tt>
<nowiki>*</nowiki> "Proverbפתגם"<br/>
<nowiki>**</nowiki> Alternativesחלופות:<br/>
<nowiki>***</nowiki> Alternative1חלופה1<br/>
<nowiki>***</nowiki> Alternative2חלופהve2<br/>
<nowiki>**</nowiki> Transliterationתעתיק: "Transliterationתעתיק" (ifאם inזה non-romanבאותיות scriptלא עבריות)<br/>
<nowiki>**</nowiki> "Englishמקביל equivalentעברי" or "Englishתרגום translationעברי"<br/>
<nowiki>**</nowiki> Notes (context, clarifications where needed, etc.)<br/>
</tt>
משתמש אלמוני