הקוראן: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 777 בתים ,  לפני 6 שנים
מ
עריכה
(הרחבה)
מ (עריכה)
* "ביום אשר יפגשוהו תהיה ברכתם זה לזה, שלום! והוא יכין להם שכר נכבד."
 
===אברהם===
* "אנשי הכתב! אל תריבו על אודות אברהם, הלא התורה והאיוואנגיליאום אחרי מותו נגלו". ~ חזון עמרם, נז
* "אברהם לא יהודי ולא נוצרי היה כי אם צדיק תמים מאמין באל, לא השתחווה לאל נכר". ~ חזון עמרם, ס
* "זכור את אשר אמר אברהם אל אור אביו. האתה עובד אלוהים אחרים? באמת, אתה ועמך שוגים עד מאוד". ~ חזון הבהמה, עב
 
==יהודים==
* "כל המאמינים, אם יהודים, אם נוצרים, אם שבא, אם יאמינו באלהים, ביום האחרון, ויעשו את הטוב והישר בעיני האל, יש שכר לפעולתם מאתו, ולא יבוא אליהם פחד ושואה". ~ חזון הפרה, נח
"תמצא, כי היהודים ועובדי אלילים הם השונאים הגדולים מכל בני האדם למאמינים". ~ חזון, פה.
* "היהודים אומרים: לבותינו לא נמלו, אך אל אררם על קשה ורק מעט מהם האמינו ~ חזון השלחן, פ
* "היהודים אומרים: אין אמת עם הנוצרים, והנוצרים אומרים: אין אמת עם היהודים, גם אם אלה ואלה קוראים את הכתב, כזה יאמרו גם האנשים אשר אין להם תורה, אולם אל ישפוט ביניהם ביום התקומה". ~ חזון השלחן, קה
 
==נוצרים==
* "אכן בוגדים הם האומרים: ישו בן מרים אלוהים הוא. אמור אליהם: מי יוכל לעצר באל, אם יאבה להכחיד את ישו בן מרים ואת אמו עם כל יושבי הארץ?" ~ חזון השלחן, יט
* "האומרים: ישו בנן מרים אלוהים הוא בוגדים המה. הלא דברי ישו: בני ישראל, עבדו את ד', אדוני ואדונכם, כל המדמה אל ליצור אין לו חלק בגן העדן, ושאול תחתית תהיה מושבו, ולרשעים אין עזר". ~ חזון השלחן, עו
* "ישו בן מרים אך שלוח היה כשלוחים אשר היו לפניו, ואמו אך אשה הייתה כשאר הנשים, שניהם אכלו לחם. הבט וראה את המופתים אשר נתנו להם, ואיך סרו מני דרך". ~ חזון השלחן, עט
* "ואם ישאל אלוהים את ישו לאמור: ישו בן מרים, הדברת אל האנשים: עבדו אותי ואת אמי מבלעדי אל? יענה: חלילה לי מדבר כזב ~ חזון השולחן, קטז
* "אז יאמר אלוהים: ישו בן מרים, זכור את הטובה אשר גמלתי אותך ואת אמך, אזרתיך ברוח הקודש, למען תטיף לאנשים בעודך ילד ואחרי גדלך". ~ חזון השולחן, קט
 
==נשים==
"בלב כל איש חרותה אהבת נשים ובנים וכסף וזהב וסוסים יקרים ועשתרות צאן ושדות". ~ חזון עמרם, יב
 
==תפילה==
 
"אתם המאמינים, אם תקומו להתפלל רחצו את פניכם ואת ידיכם עד הזרוע, ושטפו במים את ראשיכם ואת רגליכם עד הארכובה. ואם נטמאתם בבואכם אל נשיכם, רחצו את כל בשרכם". ~ חזון השלחן, ח
"גם אל תתפללו אחרי צאת מכם שכבת זרע, רק בהיותכם בדרך ואחרי רחצכם את בשרכם". ~ חזון הנשים, מד
"אם תחלו או תהיו בדרך או תסכו את רגלכם, או תבואו אל נשיכם, ולא יהיה לכם מים, קחו חול דק והשימו ממנו על פניכם ועל ידיכם, כי אל סלח ורחום הוא". ~ חזון הנשים, מד
 
==מידות ומשפט==
63

עריכות