פתיחת התפריט הראשי

שינויים

תיקון הציטוט על הבגידות: צ׳רצ׳יל עבר למפלגה הליברלית, ולא ללייבור.
* "ההשקעה הטובה ביותר של מדינה היא זו המספקת חלב לילדיה."
* "אין זה מן האפשר לעסוק בדברים שברומו של עולם, אלא כשאנו מבינים את הדברים הקטנים."
* "בגדתי פעמיים, וזה שבגדתי בו בפעם הראשונה, מינה אותי לשר אוצר." ~ על מעברו ממפלגת השמרנים למפלגת הליבורהליברלית וחזרה.
* "גישה היא דבר קטן שעושה הבדל גדול"
* "היו אנשים שהסגנון החגיגי לא ישר בעיניהם. אבל, אחרי הכל, כשעליך להרוג בן אדם לא יהלך ממך לנהוג בנימוס" ~ המלחמה באה לאמריקה, עמ' 506
6

עריכות