הבדלים בין גרסאות בדף "מסכת כתובות"

נוספו 778 בתים ,  לפני 5 שנים
אין תקציר עריכה
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
 
מסכת זו מכונה גם בשם ש"ס קטן, כיוון שנידונים בה אגב העיון בהתחייבויות הכספיות בין בני הזוג עניינים רבים מהתלמוד כולו, ובהם סוגיות יסודיות כגון חזקה, רוב, טענת מיגו טענת ברי ושמא ועוד נושאים רבים המהווים את יסודות משפט העברי.
 
* "מת מתוך השחוק – סימן יפה לו, מתוך הבכי – סימן רע לו, פניו למעלה – סימן יפה לו, פניו למטה – סימן רע לו, פניו כלפי העם – סימן יפה לו, כלפי הכותל – סימן רע לו, פניו ירוקין – סימן רע לו, פניו צהובין ואדומים – סימן יפה לו. מת בערב שבת סימן יפה לו במוצאי שבת – סימן רע לו, מת בערב יום כיפור – סימן רע לו, במוצאי יום כיפור – סימן יפה לו. מת מחולי מעיים – סימן יפה לו מפני שרובם של צדיקים מיתתן בחולי מעיים." ~ [[s:כתובות קג ב|דף ק"ג, ע"עמוד ב']]
* "טוב המלבין שינים לחבירו יותר ממשקהו חלב שנאמר 'ולבן שנים מחלב' – אל תקרי לבן שינים אלא לבון שינים." ~ בבלי [[s:כתובות, קיא ב|דף קי"א, עמוד ב']]
* "לא מצינו שועל שמת בעפר פיר."
* "אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון." ~ פרק י"ג, משנה ג'
* "ארץ ארץ הכניסי פירותייך! למי את מוציאה פירותייך לערביים הללו שעמדו עלינו בחטאתינו." ~ כשראה שהארץ מצמיחה יבול רב לאחר החורבן, מסכת [[s:כתובות קיב א| דף קי"ב, עמוד א']]
* "בואו ונחזיק טובה לרמאין (שמבקשים נדבה ברמאות) שאלמלא הן היינו חוטאין בכל יום (עקב התעלמות ממבקשי נדבות) שנאמר (דברים ט"ו, ט') 'וקרא עליך (העני) אל ה' והיה בך חטא'." ~ [[s:כתובות סח א|דף ס"ח, עמוד א']]
* "כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל – מובטח לו שהוא בן העולם הבא." ~ תלמוד[[s:כתובות בבלי, מסכת כתובות,קיא א|דף קי"א, עמוד א']]
* "עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיטענו פירות." ~ תלמוד[[s:כתובות בבלי, מסכת כתובות,קיב ב|דף קי"ב, עמוד ב']]
* "כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים כלה כמות שהיא ובית הלל אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו להן בית שמאי לבית הלל: הרי שהייתה חיגרת או סומא אומרים לה כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה "מדבר שקר תרחק"! אמרו להם בית הלל לבית שמאי: לדבריכם מי שלקח מקח רע מן השוק ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות." ~ [[s:כתובות יז א|דף י"ז, עמוד א']]
 
== קישורים חיצוניים ==