ארץ ישראל: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,557 בתים ,  לפני 5 שנים
ויקיזציה, עיצוב, הועבר
(עיצוב, הרחבה)
(ויקיזציה, עיצוב, הועבר)
* "ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות." ~ [[s:משנה כלים א ו|משנה כלים א ו]]
* אין לך חכמה כחכמה של ארץ ישראל ~ אבות דרבי נתן פרק כח
* "רבי עקיבא...היה אומר: {{ש}}כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. {{ש}}לפי שכל ארץ ישראל ראויה למזבח.{{ש}}וכל הקבור תחת המזבח כאילו קבור תחת כסא הכבוד.{{ש}} שנאמר: (ירמיה יז) "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו": ~ [[S:אבות דרבי נתן כו|אבות דרבי נתן כו]]
* "רבי עקיבא...היה אומר: אל תצא חוצה לארץ, שמא תעבוד עבודת כוכבים. שכן דוד הוא אומר: (ש"א כו) "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים". וכי תעלה על דעתך שדוד המלך עובד עבודת כוכבים היה? אלא כך אמר דוד: כל המניח ארץ ישראל ויוצא חוץ לארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודת כוכבים." ~ [[S:אבות דרבי נתן כו|אבות דרבי נתן כו]]
* " ר' שמעון בן אלעזר אומר:{{ש}} ישראל שבחוצה לארץ עובדים עבודת אלילים בטהרה. {{ש}}הא כיצד? נכרי שעשה משתה לבנו, שלח וזימן כל היהודים שבעירו, אף על פי שהן אוכלין ושותין ושמש שלהן עומד ומשקה עליהן, מעלה עליהם כאילו אכלו מזבחי מתים. שנאמר: (שמות לד) "וקרא לך ואכלת מזבחו". ~ [[S:אבות דרבי נתן כו|אבות דרבי נתן כו]]
* "עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל." ~ רבי אלעזר הקפר, תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף כ"ט, עמוד א'
* "לעולם ידור אדם בארץ ישראל אפילו בעיר שרובה עובדי כוכבים ואל ידור בחו"ל ואפילו בעיר שרובה ישראל שכל הדר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה וכל הדר בחוצה לארץ דומה כמי שאין לו אלוה" ~ תלמוד בבלי, [[s:כתובות קי ב|כתובות קי ב]].
===[[:קטגוריה:אמוראים|אמוראים]]===
* "אוירא דארץ ישראל מחכים." ~ תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קנ"ח, עמוד ב'
223

עריכות