הבדלים בין גרסאות בדף "רבי עקיבא"

נוספו 995 בתים ,  לפני 4 שנים
הרחבה, עיצוב, הגהה
(תיקון תוכן)
תגיות: עריכה ממכשיר נייד עריכה דרך האתר הנייד
(הרחבה, עיצוב, הגהה)
'''[[w:רבי עקיבא|רבי עקיבא בן יוסף]]''' (בספרות הארצישראלית נקרא גם '''רבי עקיבה''') - מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. חי במאות הראשונה והשנייה לספירה והיה בן הדור השלישי של התנאים. יש הרואים בו את המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא, כך מציין הרמב"ם ואומר "רבי עקיבא גדול מחכמי המשנה היה ,והואהיה והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך"
 
* " 'ואהבת לרעך כמוך', רבי עקיבה אומר, זהו כלל גדול בתורה " ~ תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט' דף מ"א
* "חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם ...; חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום ...; חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם" ~ [[s:משנה אבות ג יד|משנה ,אבות ג' יז]]
* "הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה" ~ [[s:משנה אבות ג יט|משנה ,אבות ג' י"ט]]
* "הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים" ~ [[s:משנה אבות ג כ|משנה , אבות ג' כ']]
* "החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה" ~ [[s:משנה אבות ג כ|משנה , אבות ג' כ']]
* "אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם – אביכם שבשמים. ואומר: 'מקוה ישראל ה'' - מה מקוה מטהר את הטמאים, אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל" ~ [[s:משנה יומא ח ט|יומא פרק ח' משנה ט']]
* "אין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל." ~ [[s:משנה ידים ג ה|משנה , ידים ג' ה']]
* "אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם." ~ על עונש מוות, ביחד עם רבי [[טרפון]] משנה ,[[s:משנה מכות א י|משנה ,מכות א' י']]
:* "אף הן מרבין שופכי דמים בישראל." ~ רבן [[שמעון בן גמליאל]], שם
* "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו , ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? ." ~ מיוחס כתשובה לתלמידיו בשעת הוצאתו להורג [[s:ברכות סא ב|תלמוד בבלי, ברכות סא ב]]
* "שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא אם אלהיכם אוהב [[עוני|עניים]] הוא מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהינום" ~ [[מסכת בבא בתרא]] דף י ע"א
* "מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם." ~ מיוחס , לאחר שראה שטיפטוף מים חולל חור בסלע , אבות דרבי נתן פרק ו'
* "הוא היה אומר: אל תצא חוצה לארץ, שמא תעבוד עבודת כוכבים. שכן דוד הוא אומר: (ש"א כו) "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים". וכי תעלה על דעתך שדוד המלך עובד עבודת כוכבים היה? אלא כך אמר דוד: כל המניח ארץ ישראל ויוצא חוץ לארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודת כוכבים." ~ [[S:אבות דרבי נתן כו|אבות דרבי נתן כו]]
* "הוא היה אומר: {{ש}}כל הקבור בארץ ישראל כאילו קבור תחת המזבח. {{ש}}לפי שכל ארץ ישראל ראויה למזבח.{{ש}}וכל הקבור תחת המזבח כאילו קבור תחת כסא הכבוד.{{ש}} שנאמר: (ירמיה יז) "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו": ~ [[S:אבות דרבי נתן כו|אבות דרבי נתן כו]]
* "אילו היה בידי הייתי עושה לך [[ירושלים]] של [[זהב]]." ~ לאישתו
* "<small>(התורה)</small>שלי ושלכם שלה הוא." ~ לתלמידיו , ביחס לאישתו , [[s:נדרים נ א|תלמוד בבלי, נדרים נ א]]
* "איזהו עשיר?...כל שיש לו אשה נאה במעשים." ~ ,[[s:שבת כה ב|תלמוד בבלי, שבת כה ב]]
* " "בני אל תשב בגובהה של עיר [[לימודים|ותשנה]] ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים ואל תכנס לביתך פתאום כל שכן לבית חבירך ואל תמנע מנעלים מרגליך השכם ואכול בקיץ מפני החמה ובחורף מפני הצינה ועשה [[שבת|שבתך]] חול ואל תצטרך לבריות והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו" {{בבלי|פסחים|קיב|א}}
* "יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק" {{בבלי|פסחים|קיב|א}}
176

עריכות