רמב"ן: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 1,100 בתים ,  לפני 5 שנים
←‏אחר: הרחבה
(←‏אחר: הרחבה)
* "אמר הרב רבי משה ז"ל כי שלמה יאמין בקיום העולם לנצח ולא יאבד כלל... אבל אני איני מאמין אלא לדברי רבותינו שכיוצא בדברים הללו אין דעת חכם יכול להם בשום סברא." ~ מתוך דרשה על דברי קהלת המובאת ב"כתבי הרמב"ן א'", עמודים קפ"ח - קפ"ט
* "ולא נתתם כבוד להרב הגדול, אשר בנה בתלמוד מגדול. מגדול עוז לשם ה', ומקדש להמוני. המון עמי הארצות העולים בפרצות. ובית תלמודנו השמם, שממות עולם יקומם. בכל גלות החל הזה בספרד ובארץ מערב, ואל המזרח ואל-הצבי היה מושיע ורב". ~ במכתבו אל חכמי צרפת
 
==גאולה==
"אנחנו מחזיקים דבר הגאולה ומצפים לה מתקוותנו שנשיג מן הקרבה אל האלוקים בהיותנו במקדשו עם כהניו ונביאיו יותר ממה שאנחנו יכולים להשיג היום בגלות, זה עיקר תאוותנו והכספתנו אל ימי המשיח, עם מה שמוסף עלינו תאוה וכוסף לימים ההם, התורה שמבארת לנו, כי בעבדנו כראוי ישוב האלוקים להיטיב לנו כמו שהיטיב לאבותינו, ויותר. ואמנם נפשנו המתאוה מתעוררת גם כן לימים ההם ונכספה אליהם להראות לבעלי דינה, רצוני לומר אנשי הדתות הזרות, כי רוח זרעו וסופתה יקצורו, וזה טבע האדם להתגבר על אנשי מחלוקתו, להראות כי האמת אתו, ונכלל לנו ברצון הזה שורש מצוה גדולה, כי אנחנו חפצים בקדוש השם לעיני העמים" ~ (מקור: כתבי רמב"ן חלק א עמ' ר"פ)
 
==אחר==
* "שנצטוינו לרשת הארץ אשר נתן האל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב, ולא נעזבה ביד זולתינו מן האומות או לשממה... היא מצות עשה לדורות מתחייב כל יחיד ממנו ואפילו בזמן גלות"~ ביחס למצוות ישוב ארץ ישראל (מקור: השגות לספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה ד)
* "שאין לאדם חלק בתורת משה עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם"~ [[S:רמב"ן על שמות יג| פירוש הרמב"ן לספר שמות פרק י"ג פסוק טז]]
* "ואין אל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לאלהיו שבראו"~ כנ"ל.
 
==עליו==
* "והיה סיני ועוקר הרים וכל דבריו כגחלי אש ועליו סומכים בכל גלילות קטלוניא כמשה מפי הגבורה." ~ שו"ת הריב"ש, סי' תט"ו
63

עריכות