שמואל יוסף עגנון: הבדלים בין גרסאות בדף

עריכה
(הרחבה)
(עריכה)
 
=== [[w:עד הנה (קובץ סיפורים)|עד הנה]] (1952) ===
 
* "השוטרים; בשעת שלום פניהם למלחמה, בשעת מלחמה על אחת כמה וכמה."
* "כוח האחדות, שמאחד את המחשבות לעניין אחד."
* "אני איני לא פרעה ולא נבוכדנצר, ובדור זה אין לנו לא יוסף ולא דניאל. ואם יש מעמו של יוסף ודניאל שעוסקים בפתרון חלומות יהי אלוהים עמהם. אני איני מזדקק להם."
* "השוטרים; בשעת [[שלום]] פניהם למלחמהל[[מלחמה]], בשעת מלחמה על אחת כמה וכמה."
* "פיקח גדול היה רבי ברוך ממעזיבוש שאמר: למה עושים מלחמות? כדי שיעשו מרשי"ן וישירו אותם על שולחני בסעודה השלישית."
* "כל מקום שהאדםשה[[אדם]] מצוי בו רואה את שאר המקומות כאילו הם יפים יותר."
* "מחסידי קוצק אני, שאין שואלים לאורח 'התפללת?', אלא שואלים אותו 'סעדת?' "
* "דומה על שאין לי רצון כלל, אלא כל מה שאני עושה, שלא מדעת אני עושה."
* "ראיתי שאין תוחלת מן הבריות וציפיתי לרחמי שמים. השמים מה עשו? נתקשרו בעבים והורידו גשמים והטיחו הגשמים על פני ללא רחם."
* "אני איני לא פרעה ולא נבוכדנצר, ובדור זה אין לנו לא יוסף ולא דניאל. ואם יש מעמו של יוסף ודניאל שעוסקים בפתרון חלומות יהי אלוהים עמהם. אני איני מזדקק להם."
* "אבינו שבשמים אלף תחלואים הכין לבריותיו, והרופאים שמות המחלות יודעים ורפואתם מניחים לאבינו שבשמים."
* "ראיתי שאין תוחלת מן הבריות וציפיתי לרחמי שמיים."
* "כל מקום שהאדם מצוי בו רואה את שאר המקומות כאילו הם יפים יותר."
* "נשתכחה הימנו הסיבה ונעלם ממנו הטעם ולא נשתייר מהם אלא תוצאות הדבר בלבד."
* "טוב לדבר עם הטיפשים. אתה מדבר כל העולה על רוחך ואי אתה צריך לחשוש שמא דיברת דברי שטות."