פתיחת התפריט הראשי

שינויים

←‏ע: הוספת תוכן (מקור)
* "עשה לך רב וקנה לך חבר."
** מקור: מסכת אבות, משנה א, ו
* "עשה שבתך חול ואל תזדקק לבריות.".
** מקור:רבי עקיבא. פסחים קי"ב א'.
* "עין תחת עין, שן תחת שן."
* "עורבא פרח."
3

עריכות