פתיחת התפריט הראשי

שינויים

* "מכר בכורתו בנזיד עדשים."
* "מלח הארץ."
*"מלאכת צדיקים נעשית בידיים של אחרים"
** פירוש אפשרי: הטוב שבאנשים
* "ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ".
משתמש אלמוני