פתיחת התפריט הראשי

שינויים

עריכה
* "מכר את נשמתו לשטן."
* "מכר בכורתו בנזיד עדשים."
* "מלאכת צדיקים נעשית בידיים של אחרים."
* "מלח הארץ."
*"מלאכת צדיקים נעשית בידיים של אחרים"
** פירוש אפשרי: הטוב שבאנשים
* "ממזר תלמיד חכם קודם לכהן גדול עם הארץ".