הבדלים בין גרסאות בדף "פתגמים עבריים"

מ
הגהה
(עריכה)
מ (הגהה)
**מקור: מסכת סוטה
* "אין אדם משים עצמו רשע."
** פירוש אפשרי: אדם לא נאמן לומר על עצמו שהוא פשע, כי זה נגד טבעו. ואם הוא אומרקרוב לאאצל מאמינים לועצמו, כיוקרוב ישפסול לולעדות סיבהגזירת אחרתהכתוב לומרבתורה. אתעד הדבריםשאומרים הללו,אפי' כמומשה ניסיוןמעיד להתנקםעל במישהואהרון אחר אגב הרשעתו שלו,עדותו אואינ טובתמתקבלת** הנאהמקור: שהוארש"י יקבלכתובות מהענייןיח:"
* "אין אדם קונה דעתו בפת לחמו."
** מקור: בבלי סנהדרין."
* "אין אדם קונה דעתו בפת לחמו."
** מקור: ר' חיים המוזג
** פירוש אפשרי: אדם אינו יכול להחכים רק מעצם היותו בעל מקצוע