הבדלים בין גרסאות בדף "דורית ביניש"

עריכה
(עריכה)
(עריכה)
* "זכות היסוד של ה[[אדם]] היא לבחור בן זוג ולהקים עמו תא משפחתי במדינתו. זכות זו, קבענו אז, נפגעת בהוראת חוק האזרחות פגיעה קשה בשל קביעתו של האיסור הגורף על כניסת תושבי האזור לישראל, ללא תלות בסיכון הביטחוני שנשקף מבן הזוג."
* "עוצמת הפגיעה בזכות החוקתית ל[[חירות]] אישית של אסיר, שהגוף האחראי לכליאתו הוא תאגיד פרטי המוּנע משיקולים כלכליים של רווח והפסד, היא מעצם טיבה רבה יותר בהשוואה לעוצמת הפגיעה באותה זכות של אסיר, שהגוף האחראי לכליאתו הוא גוף ממשלתי שאינו פועל משיקולים דומים."
* "הקביעה אם תוכן הביטוי הוא מאיים נעשית על פי אמת מידה אובייקטיבית. הבחינה נעשית מנקודת מבטו של האדם מן היישוב, המצוי בנסיבותיו של המאוים, ולא על פי אמת מידה סובייקטיבית ומנקודת מבטו של המאוים בלבד."
* "ההצדקה לעמדה המצדדת במתן עדיפות לחופש הביטוי על־פני שמם הטוב של דמויות ציבוריות, יכולה להמצא בחשיבות החברתית של הביקורת על אנשי ציבור לשם קיום ממשל דמוקרטי תקין."
* "במשך השנים פיתחנו שורה ארוכה של זכויות חברתיות ויש בידינו כלים לביקורת שיפוטית על יישומן. הכרנו בזכות ל[[חינוך]], בזכות לחיי [[משפחה]], בזכות למים ועוד. במקרים מסוימים בית המשפט מתלבט בשאלה מה מקורה ומה מעמדה של זכות ובמקרים אחרים הוא רואה בה זכות יסוד."