פתיחת התפריט הראשי

שינויים

* "לא בוכים על חלב שנשפך."
* "לא מחליפים סוסים בעליה."
 
* "לא מערבים חברים בעסקים."
* "לא מערבים [[שמחה]] בשמחה."
* "לא מדובשך ולא מעוקצך."
משתמש אלמוני