הבדלים בין גרסאות בדף "הכנסת"

נוספו 295 בתים ,  לפני שנה
עריכה, הרחבה
(עריכה)
(עריכה, הרחבה)
* "אלה רשאים לשאת דברים במליאת הכנסת: חברי הכנסת, שרים וסגני שרים שאינם חברי הכנסת, וכן נשיא המדינה... יושב ראש הכנסת, באישור ועדת הכנסת, רשאי להזמין לנאום גם ראש מדינה, ראש ממשלה או ראש פרלמנט זר, וכן ראש ארגון בין־לאומי שישראל חברה בו, והם יהיו רשאים לנאום בשפתם."
* "כל סיעה תקבע את שמות חבריה שישתתפו בדיון [סיעתי] ואת סדר הופעתם, ובלבד שמסגרת הזמן לכל נואם לא תפחת משלוש דקות."
* "חבר הכנסת ידבר במליאת הכנסת בצורה הולמת, בלשון מקובלת ובאופן השומר על כבוד הכנסת, ולא יעשה במליאה מעשה שיש בו פגיעה בכבוד הכנסת, בכבוד אחד מחבריה או בסדר דיוניה."
* "בישיבות הכנסת יירשם פרוטוקול שיכלול את כל מהלך הדיונים, את הנאמר בעל פה, בין מעל הדוכן או מהמקומות המיועדים לכך באולם המליאה ובין כקריאת ביניים, ואת תוצאות ההצבעה."