הבדלים בין גרסאות בדף "עובדיה יוסף"

עריכה
(עריכה)
* "לא ראוי לעזוב את בני ביתו בראש השנה... אפילו שבת לא עשיתי בלי אשתי... בן אדם יעזוב את אשתו וילך לבדו?... יש לך אשה חייב לשמח אותה... בן אדם עוזב את הכל והולך לקבר של רבי נחמן, איפה זה כתוב? ילך בתשעה באב אני מסכים... לא יפה שינטוש את אשתו ישאיר אותה לבד עם הבנים וילך."
* "צריך לקצץ את ידו של מי שמרים יד על אשתו... היום נשים, ברוך ה', בני חורין לא כמו פעם... היום, תקצץ ידו מי שמרים יד על אשתו. זו עבירה חמורה, זה מעשה של גויים לא מעשה ישראל... מי שמרים ידו על אשתו עוונו גדול אצל הקדוש ברוך הוא... נקרא שמו רשע מי שמרים יד על אשתו... צריך לכבד אותה יותר מגופו, כך כתוב ברמב"ם, כך כתוב בגמרא. ישמח אותה בחג, במה ישמח אותה? במה שהיא רגילה לשמוח."
* "אשה[[אישה]] שלא יודעת לבשל - זה מום. למה? מחר היא תתחתן, מה תיתן לו? פלפולים? הוא רוצה לאכול. צריך שתעשה לו מטעמים."
* "ברוך ה' אדם שחנן אותו ה' באישה אשת חיל יודעת לבשל, איך שיהיה טעים האוכל. היום יש ספר שמצביע על מיני בישולים, כולו מיוחד על בישולים. אם אשתו לא יודעת - יקנה לה את הספר הזה... ראי, זה הבישול כך, זה הבישול כך. תיתן לו מטעמים כמו שירצה. היא לא יודעת לבשל מסכנה, לא למדה. כל הזמן הלכה בבית ספר תיכון, נעשית חכמה, פילוסופיה - אבל לבשל לא יודעת. מה שווה? רוצה לאכול - מה יאכל? יאכל פילוסופיה?"
* "אישה היא לא 'מצווה ועושה'. [אבל] אם רוצה לשבת ללמוד, לא אסרו עליה. אין בזה איסור. מה שכתוב 'כל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תפלות', זה כשהוא מאלץ אותה, מכריח אותה."
* "היא עולה וקוראה. מה יש בזה? מותר לה לעלות ולקרוא... אין בזה משום, חס ושלום, 'קול באשה ערוה'... יכולות להוציא את האנשים ידי חובה... אפילו בספר תורה, שנשים פטורות מהתורה, יכולה אישה לקרוא ולהוציא ידי חובה. כל שכן קריאת המגילה, מגילת אסתר, שהנשים גם כן חייבות, בוודאי שיכולות להוציא [ידי חובה]... לכן מצד הדין זה מותר." ~ על עליית נשים לתורה (יש לציין כי בפעמים אחרות אמר שבזמנינו אין לנהוג כן, משום שהדבר נראה כמנהגי הרפורמים)
* "אסור ללכת בין שתי נשים. זה לא מתאים."
 
==על נשות הכותל==
==על הפלות==
* "בהמות. שלא יודעים כלום. רפאים, אני קורא להם. הורגי הנפשות הללו." ~ על רופאים המעודדים הפלות
* "יש עובדות סוציאליות חופשיות, כופרות באמונה ובדת. הן מאשרות הפסקת הריון לאנשים שבגלל דאגות פרנסה רוצים להפיל העובר. מוציאים להורג את הילד. יש להן [[לב]] לאמהות האלה?"
 
==על מפד"ל==
* "המנוח הדגול [הרב יעקב עדס] שהיה מורנו ורבנו בישיבת פורת יוסף בעיר העתיקה לימדנו להועיל לעסוק בתורה לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא ולא בפלפולי סרק אשר תזרם ורוח תשאם. לצערנו ישנן ישיבות שהלומד ביורה דעה צריך להתחבא בחדרי חדרים פן ירגישו בו ויקראוהו "בטלן" שלמד "פסק" הלכה, וכבושת גנב כי ימצא וכדי בזיון וקצף."
* "בישיבות האשכנזיות מלמדים אותם פלפולים ואחר כך מפלפולים יוצא בלבולים בלי שום תועלת... השיטה שלהם לא נכונה, לא ישרה... ואילו אצלנו נעשים בעלי שכל ישר ומזוקק."
* "אנחנו ניקח [[ילדות|ילדים]], נעשה מהם רבנים ודיינים. לא יאמרו פרענקים לא טובים, לא מוכשרים. נראה להם לאשכנזים."
* "כל הצרות באו מהאשכנזים... [עד שנת תר"ך] לא דרכה כף רגלו של אשכנזי אחד בירושלים... וכל השחיטה היתה בידי הספרדים... [האשכנזים] הביאו להם שוחטים שלהם שבאו מחו"ל, מג'הנם... הערבים ראו ככה, אמרו למה נשחט אצל הספרדים האלה? הנה אשכנזי ביך ביך, נשחט אצלו, ויצאו הספרדים בלי עבודה."
* "אם יבוא אחד [ספרדי] שהוא שקדן, לא מקבלים. כאילו זה חוק ולא יעבור. זה אפליה. הוא רוצה ללמוד תורה. למה? אבל, ככה זה המצב. אבל אנחנו דאגנו לפני 24 שנים, אם ככה נוהגים איתנו - למה אנחנו נעשה יותר משלנו?... פתחנו ישיבות, תלמודי תורה, למעלה מ-40 אלף של ספרדים. התורה של כל עם ישראל. לא כתוב "מורשה קהילת אשכנזים". כולנו בני יעקב."
* "בזכות זה ששלחת שליחים שבנו מקוואות ובתי כנסת ושמרו על עולם התורה - אתה שותף למצוות ומקומך בגן עדן." ~ על מצביעי ש"ס
* "[מי שחושב] מחשבות אוון על בחורי הישיבות וקורא אותם פרזיטים, הוא מנוול, אפיקורוס... מותר להרוג אותו."
* "הולכים לספרד, הולכים לגרמניה, הולכים לג'הנם... כן, זה כל המוח שלהם ברגליים. אנחנו, המוח שלנו בראש, ישתבח שמו." ~ על הכדורגלניםה[[כדורגל]]נים
* "'אלוהיהם של אלו שונא זימה'. הקב"ה שומר את עמו ישראל בזכות צניעות, קדושה וטהרה. כמו שציווה אותנו (קוראים את זה ביום כיפור): 'כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו'. מה היו עושים? איש נושא איש, אישה נושאת אישה. לא כדרך העולם. כך היו רשעים, מתועבים - 'ואת זכר לא תשכב משכבי אשה תועבה היא'... בעוונות הרבים לא מתביישים, בלי שום בושה, הולכים לעשות 'מצעד הגאווה' קוראים לזה... מצעד התועבה!... מביאים האנשים רשעים האלה, ששוכבים משכבי זכר, להביא אותם מכל העולם לעבור בירושלים לטמאת אותה - 'ותבואו ותטמאו את-ארצי, ונחלתי שמתם לתועבה' - זה מצעד התועבה. כולנו כאיש אחד נמחה על הדבר הזה. אנחנו מוחים בכל כוחנו... ביום שיוכרז נעשה הפגנה... נמחה על כבוד התורה, נמחה על כבוד הקדושה שלנו - קדושת עם ישראל. בעזרת ה' 'עוצו עצה, ותופר; דברו דבר ולא יקום, כי עימנו אל'" ~ 2006
* "אין לך פורענות שבאה על ישראל, אלא אם כן יש בה מאותו החלק של עוון העגל. כל הצרות שיש לנו מדורי דורות - אינקוויזיציה, שואה - כל הדברים האלה יש בהם חלק מהעוון של העגל, הקב"ה נפרע מהם... הרי כועסים למה היה השואה? אוי לנו כי חטאנו אוי לנו מה נדבר ומה נצטדק... אין צורך לומר אנחנו מאמינים בגלגול... זה גלגול של אותם נשמות. רבנו האר"י אומר אין בדורנו נשמות חדשות... כל הנשמות היו פעם בעולם ואחר כך חזרו בגלגול... כל אלה שמסכנים היו בשואה אנחנו מתפלאים למה נעשה כך, היו בהם אנשים טובים אנשים צדיקים. אף על פי כן נענשו ככה - גלגול של הדורות הקודמים."
==נאמר עליו==
* "אילו לא קמה ישיבת פורת יוסף, אלא כדי להוציא את הרב עובדיה יוסף, היה הדבר כדאי." ~ מיוחס לרב [[W:עזרא עטייה|עזרא עטייה]]
* "החבר היקר והרב הגדול עובדיה יוסף, ראש מועצת הרבנים, מדינת ישראל... אני רואה את תרומתכם לשלוםל[[שלום]] ולקידומו, יחד נפעיל מאמצים משותפים קדימה." ~ [[W:חוסני מובארכ|חוסני מובארכ]]
* "לבו של הרב יוסף אינו פנוי ל"הגות דתית"... מבחינת הרב יוסף, הכל כלול בהלכה, המשתקפת בפסקי הדין העוסקים במקרה המשפטי עצמו." ~ [[W:אדם ברוך|אדם ברוך]]
* "זו זכות בשבילי לחיות בדור שבו חי גם הרב עובדיה יוסף." ~ [[W:אדם ברוך|אדם ברוך]]