הבדלים בין גרסאות בדף "רבי עקיבא"

הוסרו 130 בתים ,  לפני שנה
עריכה
(עריכה)
(עריכה)
'''[[w:רבי עקיבא|רבי עקיבא בן יוסף]]''' (בספרות הארצישראלית נקרא גם '''רבי עקיבה''') - מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. חי במאות הראשונה והשנייה לספירה והיה בן הדור השלישי של התנאים. יש הרואים בו את המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא, כך מציין הרמב"ם ואומר "רבי עקיבא גדול מחכמי המשנה היה, והוא היה נושא כליו של בן כוזיבא המלך".
{{מפריד}}
 
* " 'ואהבת לרעך כמוך', רבי עקיבה אומר, זהו כלל גדול בתורה " ~ [[s:ירושלמי_נדרים_ט_ד|תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט' הלכה ד']]
**"[[בן עזאי]] אומר 'זה ספר תולדות אדם' זה כלל גדול מזה"
* "[[צחוק|שחוק]] וקלות ראש, מרגילין לערוה." ~ [[s:משנה אבות ג יג|משנה ,אבות ג' י"ג]]
* "מסורת, סייג לתורה; מעשרות, סייג לעושר; נדרים, סייג לפרישות; סייג ל[[חוכמה|חכמה]] - [[שתיקה]]" ~ [[s:משנה אבות ג יג|משנה ,אבות ג' י"ג]]
* "חביב [[אדם]] שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם ...; חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. [[חיבה]] יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום ...; חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם" ~ [[s:משנה אבות ג יד|משנה ,אבות ג' יז]]
* "הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה" ~ [[s:משנה אבות ג יט|משנה ,אבות ג' י"ט]]
* "הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים" ~ [[s:משנה אבות ג כ|משנה, אבות ג' כ']]
:* "אף הן מרבין שופכי דמים בישראל." ~ רבן [[שמעון בן גמליאל]], שם
* "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו , ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? ." ~ מיוחס כתשובה לתלמידיו בשעת הוצאתו להורג [[s:ברכות סא ב|תלמוד בבלי, ברכות סא ב]]
* "שאל [[W:קווינטוס טיניאוס רופוס| טורנוסרופוס הרשע]] את רבי עקיבא אם אלהיכם אוהב [[עוני|עניים]] הוא מפני מה אינו מפרנסם? אמר לו כדי שניצול אנו בהן מדינה של גיהינום" ~ [[מסכת בבא בתרא]] דף י ע"א
* "מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם." ~ מיוחס, לאחר שראה שטיפטוף מים חולל חור בסלע, אבות דרבי נתן פרק ו'
* "הוא היה אומר: אל תצא חוצה לארץ, שמא תעבוד עבודת כוכבים. שכן דוד הוא אומר: (ש"א כו) "כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' לאמר לך עבוד אלהים אחרים". וכי תעלה על דעתך שדוד המלך עובד עבודת כוכבים היה? אלא כך אמר דוד: כל המניח ארץ ישראל ויוצא חוץ לארץ, מעלה עליו הכתוב כאילו עובד עבודת כוכבים." ~ [[S:אבות דרבי נתן כו|אבות דרבי נתן כו]]
* "<small>(התורה)</small>שלי ושלכם שלה הוא." ~ לתלמידיו, ביחס לאישתו, [[s:נדרים נ א|תלמוד בבלי, נדרים נ א]]
* "איזהו עשיר?...כל שיש לו [[אישה]] נאה במעשים." ~ [[s:שבת כה ב|תלמוד בבלי, שבת כה ב]]
* " "בני אל תשב בגובהה של עיר [[לימודים|ותשנה]] ואל תדור בעיר שראשיה תלמידי חכמים ואל תכנס לביתך פתאום כל שכן לבית חבירך ואל תמנע מנעלים מרגליך השכם ואכול בקיץ מפני החמהה[[שמש|חמה]] ובחורףוב[[חורף]] מפני הצינה ועשה [[שבת|שבתך]] חול ואל תצטרך לבריות והוי משתדל עם אדם שהשעה משחקת לו" ~ {{בבלי|פסחים|קיב|א}}
* "יותר ממה שהעגל רוצה לינק פרה רוצה להניק" ~ {{בבלי|פסחים|קיב|א}}
* "אם בקשת ליחנק היתלה באילן גדול" ~ {{בבלי|פסחים|קיב|א}}
 
== נאמר עליו ==
* "כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה מפני טורח צבור וכשהיה מתפלל בינו לבין עצמו אדם מניחו בזוית זו ומוצאו בזוית אחרת וכל כך למה מפני כריעות והשתחויות" ~ רבי יהודה, {{בבלי|ברכות|לא|א}}
* "עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים." ~ רבי [[טרפון]], {{בבלי|קידושין|סו|ב}}
* "דברים המוסתרים מבני אדם הוציאם רבי עקיבא לאורה." ~ רבי [[טרפון]]
* "משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה." ~ משנה ,סוטה ט' ט"ו
* "[[בן עזאי]] אומר: כל חכמי ישראל דומין עלי כקליפת השום חוץ מן הקרח הזה." ~ [[s:בכורות נח א]].
* "בר-כוכבא שב ומרד בשלטונה של רומי. מתחילה הלך מחיל אל חיל. אך המערכה המרדנית, נסתיימה בתבוסה נוראה, שממנה לא קם העם אלא אחר 1813 שנים. אף על פי כן, לא פסק עמנו לראות, במשך כל השנים הללו, בלוחם שהיה לנשיא, גיבור מופלא, סמל לעוז היהודי, שהיה ועוד יחודש. והוא חודש, הודות למה שנשאר בזכרון-לב-האומה." ~ [[מנחם בגין]], "המטרה והשיטה בלחימה מהפכנית", עיתון מעריב, 16/03/1973.
 
==ראו גם==
* '''[[הפרדס של עקיבא]]'''
==קישורים חיצוניים==
{{מיזמים|ויקיפדיה=רבי עקיבא}}