אטיין דה לה בואסי: הבדלים בין גרסאות בדף

עריכה, הרחבה
(הרחבה, עריכה)
(עריכה, הרחבה)
 
== על ההשתעבדות מרצון==
* "כיצד ייתכן שבני אדם רבים כל כך, ערים ועיירות כה רבות, אומות שלמות - מוכנים לשאת לעתים תכופות רודן שאין לו כוח אחר מאשר זה שהם עצמם העניקו לו, אשר אין ביכולתו להזיק להם אלא כמידת נכונותם לשאת מידיו, ואשר לא יכול היה להרע להם כלל אלמלא היה להם נוח יותר לשאת את עולו מאשר להתנגד לו."
* "ישנם שלושה סוגים של עריצים: אלה שנבחרו על ידי העם, אלה שתפסו את השלטון בכוח הזרוע ואלה שקיבלו אותו בירושה."
* "דבר מתמיה באמת — ועדיין כה שגור ומקובל הוא, עד אשר מן הראוי יותר להצטער עליו מאשר להשתומם נכחו — לראות מיליון בני אדם משועבדים בעליבות, על צווארם מונח עול, לא משום שהדבר נכפה עליהם בידי כוח כלשהו העולה על כוחם שלהם, אלא כיוון שהם מוקסמים, ואפשר אף לומר מכושפים, על ידי שמו של אחד שאין להם כלל סיבה לפחד מפניו — שהרי אחד הוא — ואף לא לאהוב אותו — שהרי הוא נוהג בהם כולם בחוסר אנושיות ובאכזריות. אך זוהי חולשתם של בני אנוש."
* "קבלו החלטה לחדול מלהיות עבדים, והפכתם לאנשים חופשיים."
* "העריצים אינם גדולים בעינינו, אלא משום שאנו כורעים על ברכינו בפניהם."
* "ההרגל הוא הסיבה הראשונה לעבדות מרצון."
* "קבלו החלטה לחדול מלהיות עבדים, והפכתם לאנשים חופשיים."
* "ישנם שלושה סוגים של עריצים: אלה שנבחרו על ידי העם, אלה שתפסו את השלטון בכוח הזרוע ואלה שקיבלו אותו בירושה."
* "כאשר אני חושב על אנשים המתחנפים לעריץ כדי לנצל את העריצות ואת העבדות, אני נדהם מרוע לבם כפי שאני מרחם על טיפשותם."
* "אין די להם בכך שיעשו כרצונו, עליהם גם לחשוב כרצונו, ולעתים תכופות, כדי לספקו, להקדים ולחזור את מאווייו ודרישותיו."
* "עובד אדמה ובעל מלאכה, גם אם הם משועבדים, יוצאים ידי חובתם בכך שהם מצייתים."
* "עלובי החיים המחזיקים מעמד מול הרע בזכות היותם מרעים בעצמם - לא לזה שמרע להם, אלא לאלה אשר כמותם סובלים ממנו, אך הנם חסרי ישע."
* "כיצד ייתכן שבני אדם רבים כל כך, ערים ועיירות כה רבות, אומות שלמות - מוכנים לשאת לעתים תכופות רודן שאין לו כוח אחר מאשר זה שהם עצמם העניקו לו, אשר אין ביכולתו להזיק להם אלא כמידת נכונותם לשאת מידיו, ואשר לא יכול היה להרע להם כלל אלמלא היה להם נוח יותר לשאת את עולו מאשר להתנגד לו."
 
{{מיון רגיל: דה לה בואסי, אטיין}}