פתיחת התפריט הראשי

שינויים

←‏כ: הוספתי תוכן
* "כי האדם עץ השדה."
* "כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה." ~ מסכת אבות, ה', י"ט
* "כבדהו וחשדהו." "כצאן לטבח".
* "כבוד חכמים ינחלו."
* "כולם שווים בפני החוק."