הבדלים בין גרסאות בדף "ויקיציטוט:תבניות דף"

</tt>
 
== Notesהערות: ==
 
Doאל notתכללו includeאת theהכותרת <tt><nowiki>== Sourced:מקורי ==</nowiki></tt>אם headingאין if there are noציטוטים ''sourcedמקוריים'' quotes (i.e.לדוגמה quotesציטוטים whereבהם theהמקור sourceלא is identifiedידוע). Similarlyבאותה thereמידה, isאין noצורך need for theבכותרת <tt><nowiki> ==Attributed:מיוחס== </nowiki></tt> heading if there are noאם merelyאין attributedציטוטים quotesמיוחסים.
 
''אנא כללו תעתיק ותרגום רק אם הציטוט הוא לא בעברית.''
''Only include transliterations and translations if the quote is not in English.''
 
שימו ציטוטים לא בעברית בכתב ''נטוי'' (אך לא את התרגום).
Put non-English quotations in ''italics'' (but not the translations).
 
כללו הערות רק כשהן נחוצות.
Only include Notes where applicable.
 
'''סדרו ציטוטים עם תאריך, וחלקים עם תאריך, בצורה כרונולוגית.'''
'''Order dated quotes, and dated sections chronologically.'''
 
בדרו ציטוטים בלי תאריך ''אלפביתית'', במיוחד אם יש מספר רב שלהם, מפני שזה עוזר למנוע כפילויות.'''
'''Order undated quotes ''alphabetically'', especially if there are a large number of them, as this helps to prevent duplication.'''
 
שימו ציטוטים מאוטוביוגרפיות בדף של אותו אדם, ולא בדף נפרד לספר.
Put quotes from autobiographies on the person's page, not on a separate one for the book.
בנוסף לקווים המנחים בתבניות שהופיעו למעלה יש עוד מספר תוספות נוספות בהם מספר אנשים לפעמים משתמשים:'''
'''In addition to the formatting used in the above templates there are optional additions that some people sometimes use:'''
 
* אחרי המידע החיוני בכותרת, תוספת של הערות קצרות מאוד אפשרית, וקישורים למאמרים רלוונטיים על אותם אנשים או על הנושא.
* After the essential information in the Header, further very short comments can be provided, and links to related articles on individuals or subjects; (See [[George Washington]]).
 
*בתוך ה''הערות'' אודות ציטוטים או מאמר:
*Within the ''notes'' about a quotations or article:
** קישורים לויקיפדיה או לאתר חיצוני רלוונטי לציטוט או למאמר.
** Links to the Wikipedia or external sources with pertinent information relating to a quote or article.
** יצירת קישור לויקיפדיה מכל תאריך ושנה, כדי ליצור קישור למידע על ציוני דרך אחרים שקרו באותו זמן.
** The creation of links to Wikipedia for any YEARS or DATES, to provide a reference to other events or subjects related to such designations of time.
 
See also [[Wikiquote:Template examples|Template examples]].
 
== תוכן ענייינים אלפביתי קומפקטי == ''כלול את זה בדפים בהם יש מספר רב של ציטוטים.''
משתמש אלמוני