הבדלים בין גרסאות בדף "יהודה עמיטל"

←‏הלכה: - זה התרגום הנכון מארמית. וזה גם מתיישב יותר עם ההקשר - אחרי שיש לנו סיבות אחרות להקל, אנחנו צריכים למצוא תחבולות איך להקל.
(←‏הלכה: - זה התרגום הנכון מארמית. וזה גם מתיישב יותר עם ההקשר - אחרי שיש לנו סיבות אחרות להקל, אנחנו צריכים למצוא תחבולות איך להקל.)
 
==הלכה==
* "בזמננו, ובמיוחד בין חיילים, מצווים אנו לחפש כל טצדקי (=סיבהתחבולות) לקרב ולא לרחק חס וחלילה." ~ מנמק מדוע הוא פוסק לקולא
* "למרות חשיבות גורם המתח בחיים, יש להיזהר ממתח מופרז בעבודת ה', מתוך עצבנות יתר. כשם שבכל תחום בחיים הפרזה נתפסת כמוזרות, כך גם בקיום מצוות. זאת, בניגוד לתפיסה הרווחת, המזהה הקפדה יתרה עם יראת שמים [...] עודף חשש עלול להביא לידי שיתוק מוחלט, וגם כאן צריך למצוא את האיזון הנכון."
* "קבלת תורה המבוססת אך ורק על קבלתה מרצון, ללא יסוד של כפייה, יש בה פגם."