פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין תקציר עריכה
* "תחבולה עדיפה על הכוח, אם הגבר משתמש במוח".
* "תמדוד מאה פעמים, תחתוך פעם אחת".
* "תשעה אחים חילקו ביניהם את ליבתו של אגוז אחד". (אם במשפחה שוררת הסכמה ושלוםושלווה, כולם בה מסופקים ללא קשר למצבם החומרי)
28

עריכות