מסכת אבות: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 3,510 בתים ,  לפני 14 שנים
מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
* "אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקביל את כל האדם, בסבר פנים יפות." ~ פרק א', פס יד', שמאי
* "והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך--עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבין." ~ פרק ב' פס' א'
* "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו" פרק ב', פס' ד', רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא
* "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" ~ פרק ב', פס' ה', הלל
* "ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש." ~ פרק ב', פס' ו', הלל
* "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" ~ פרק ב' פס' יג', רבי אליעזר
* "היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק." פרק ב', פס' יח', רבי טרפון
* "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה - דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מליחה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא." ~ פרק ג' פס' א', עקביה בן מהללאל
* "כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת." ~ פרק ג', פס' יב', רבי חנניה בן דוסא
* "סייג לחכמה, שתיקה" ~ פרק ג', פס' טז', רבי עקיבא
* "והפנקס פתוחה, והיד כותבת" ~ פרק ג' פס' יט'
* "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה--לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה--לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו." ~ פרק ג', פס' כא', רבי אלעזר בן עזריה
* "איזהו עשיר? השמח בחלקו." ~ פרק ד' פס' א', בן זומא
* "איזהו חכם? הלומד מכל אדם."
* "איזהו גיבור? הכובש את יצרו."
* "איזהו מכובד? המכבד את הבריות"
* "הוי רץ למצוה קלה, וברח מן העבירה: שמצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה" ~ פרק ד', פס' ב', בן עזאי
* "כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הברייות; וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות" ~ פרק ד', פס' ח', רבי יוסי
* "הוי מקדים לשלום כל אדם; והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים." ~ פרק ד', פס' כ', רבי מתיה בן חרש
* "והלמד מן הזקנים, למה הוא דומה--לאוכל ענבים בשלות, ושותה יין ישן. רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו: יש קנקן חדש, מלא ישן; וישן, אפילו חדש אין בו." ~ פרק ד', פס' כו', רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי
* "הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם." ~ פרק ד', פס', כז', רבי אליעזר
* "חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כהלכה ומשיב כעניין, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת;" ~ פרק ה', פס' ו'
* "ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך - זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך - חסיד. שלך שלי, ושלי שלי - רשע." ~ פרק ה' פס' ט'
* "ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע." ~ פרק ה' פס' י'
* "כל אהבה שהיא תלויה בדבר--בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם." ~ פרק ה', פס' טו'
 
{{קישורים}}
4,956

עריכות