מסכת אבות: הבדלים בין גרסאות בדף

נוספו 84 בתים ,  לפני 14 שנים
מ
אין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
מאין תקציר עריכה
[[W:מסכת אבות|מסכת אבות]] הנקראת גם '''פרקי אבות''' הוא שמה של המסכת התשיעית בסדר נזיקין, שהוא הסדר הרביעי מבין ששת סדרי המשנה. מסכת זו עוסקת בענייני מוסר, מידות טובות ודרך ארץ.
 
* "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ~ פרק א' פס'משנה א'
* "על שלושה דברים העולם עומד--על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות החסדים." פרק א', פס'משנה ב', שמעון הצדיק
* "כל המרבה שיחה עם האישה גורם רעה לעצמו, בוטל מדברי תורה וסופו יורש גיהנום" ~ פרק א', פס'משנה ה', יוסי בן יוחנן
* "עשה לך רב, וקנה לך חבר; והוי דן את כל האדם לכף זכות." פרק א', פס'משנה ו', יהושע בן פרחיה
* "הרחק משכן רע, ואל תתחבר לרשע; ואל תתייאש מן הפורענות." ~ פרק א' פס'משנה ז', ניתאי הארבלי
* "והוי זהיר בדבריך, שמא מתוכן ילמדו לשקר." ~ פרק א', פס ט', שמעון בן שטח
* "אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות" ~ פרק א', פס'משנה י', שמעיה
* "אם אין אני לי, מי לי; וכשאני לעצמי, מה אני; ואם לא עכשיו, אימתי." ~ פרק א', פס'משנה יג', הלל
* "אמור מעט ועשה הרבה; והוי מקביל את כל האדם, בסבר פנים יפות." ~ פרק א', פס יד', שמאי
* "והסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מה למעלה ממך--עין רואה, ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבין." ~ פרק ב' פס'משנה א'
* "עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו" פרק ב', פס'משנה ד', רבן גמליאל בן רבי יהודה הנשיא
* "אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו" ~ פרק ב', פס'משנה ה', הלל
* "ובמקום שאין אנשים, השתדל להיות איש." ~ פרק ב', פס'משנה ו', הלל
* "יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך" ~ פרק ב' פס'משנה יג', רבי אליעזר
* "היום קצר, והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק." פרק ב', פס'משנה יח', רבי טרפון
* "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה - דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון: מאין באת, מליחה סרוחה. ולאן אתה הולך, למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא." ~ פרק ג' פס'משנה א', עקביה בן מהללאל
* "כל שמעשיו מרובין מחכמתו, חכמתו מתקיימת; וכל שחכמתו מרובה ממעשיו, אין חכמתו מתקיימת." ~ פרק ג', פס'משנה יב', רבי חנניה בן דוסא
* "סייג לחכמה, שתיקה" ~ פרק ג', פס'משנה טז', רבי עקיבא
* "והפנקס פתוחה, והיד כותבת" ~ פרק ג' פס'משנה יט'
* "כל שחכמתו מרובה ממעשיו, למה הוא דומה--לאילן שענפיו מרובין ושורשיו מועטין, והרוח באה ועוקרתו והופכתו על פניו. וכל שמעשיו מרובין מחכמתו, למה הוא דומה--לאילן שענפיו מועטין ושורשיו מרובין: אפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו, אין מזיזות אותו ממקומו." ~ פרק ג', פס'משנה כא', רבי אלעזר בן עזריה
* "איזהו עשיר? השמח בחלקו." ~ פרק ד' פס'משנה א', בן זומא
* "איזהו חכם? הלומד מכל אדם."
* "איזהו גיבור? הכובש את יצרו."
* "איזהו מכובד? המכבד את הבריות"
* "הוי רץ למצוה קלה, וברח מן העבירה: שמצוה גוררת מצוה, ועבירה גוררת עבירה" ~ פרק ד', פס'משנה ב', בן עזאי
* "כל המכבד את התורה, גופו מכובד על הברייות; וכל המחלל את התורה, גופו מחולל על הבריות" ~ פרק ד', פס'משנה ח', רבי יוסי
* "הוי מקדים לשלום כל אדם; והוי זנב לאריות, ואל תהי ראש לשועלים." ~ פרק ד', פס'משנה כ', רבי מתיה בן חרש
* "והלמד מן הזקנים, למה הוא דומה--לאוכל ענבים בשלות, ושותה יין ישן. רבי אומר, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו: יש קנקן חדש, מלא ישן; וישן, אפילו חדש אין בו." ~ פרק ד', פס'משנה כו', רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי
* "הקנאה והתאווה והכבוד, מוציאין את האדם מן העולם." ~ פרק ד', פס'משנה, כז', רבי אליעזר
* "חכם אינו מדבר לפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה, ואינו נכנס לתוך דברי חברו, ואינו נבהל להשיב, שואל כהלכה ומשיב כעניין, ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי, ומודה על האמת;" ~ פרק ה', פס'משנה ו'
* "ארבע מידות באדם: האומר שלי שלי, ושלך שלך - זו מידה בינונית; ויש אומרין, זו מידת סדום. שלי שלך, ושלך שלי - עם הארץ. שלי שלך, ושלך שלך - חסיד. שלך שלי, ושלי שלי - רשע." ~ פרק ה' פס'משנה ט'
* "ארבע מידות בדעות: נוח לכעוס, ונוח לרצות - יצא הפסדו בשכרו; קשה לכעוס, וקשה לרצות - יצא שכרו בהפסדו; קשה לכעוס, ונוח לרצות - חסיד; נוח לכעוס, וקשה לרצות - רשע." ~ פרק ה' פס'משנה י'
* "כל אהבה שהיא תלויה בדבר--בטל דבר, בטלה אהבה; ושאינה תלויה בדבר, אינה בטילה לעולם." ~ פרק ה', פס'משנה טו'
 
{{קישורים}}
4,956

עריכות