ניקולו מקיאוולי: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
זוטות
מ (זוטות)
* "כל הרוצה לתפוס את השלטון חייב לשקול יפה את שכרם של מעשי הפגיעה כנגד הפסדם ולעשות את מעשי האכזריות, שהוא אנוס לעשותם, בבת אחת, במהלומה ניצחת, כדי שלא יצטרך לחדשם יום יום." ~ מהפרק "על אותם שתפסו את השלטון בכוח מעשי רשע"
* "מן ההכרח הוא שכל הפגיעות כולן תבואנה בעת אחת כדי שיטעמו פחות את טעמן ולא תיראנה קשות כל כך. ואילו חסדים יש לגמול עם הנתינים קמעה קמעה, כדי שיטעמו יפה את טעמם ויהנו מהם יותר." ~ מהפרק "על אותם שתפסו את השלטון בכוח מעשי רשע"
* "נסיך חיבחייב, אם חכם הוא, שלא לחשוש לשם של קמצן. כי ברבות הימים, כשיראו, שהכנסותיו מספיקות לו בגלל חסכנותו, ויש לאל ידו להתגונן מפני כל מתקיף וגם להשיג הישגים ניכרים בלי לנגוש את העם במיסיםבמסים, ילך ויוחזק נדיב. משום שבאופן זה יוכל לנהוג נדיבות בכל אלה שאין הוא נוטל מהם מאומה , והם מרובים לאין ספור, ולנהוג קמצנות באלה שאין הוא נותן להם מאומה, והם מעטים." ~ מהפרק "על הנדיבות והקמצנות"
* "חיבחייב הנסיך ליתן את דעתו שיהא נראה כרחמן, משתתף בצערם של הבריות ולא כאכזר. אבל חובה עליו לשים לב שלא ישתמש לרעה במידה זו של רחמנות... מוטב לו לנסיך, שלא יהא חושש לחרפת האכזריות, ובלבד שישכין שלום ואחדות בקרב נתיניו ויסירם למשמעתו. כשיטיל את אימתו על ידי מעשי אכזריות מעטים מאוד, למען יישמעו וייראו, תהא רחמנותו גדולה יותר משל רחבי הלב שמתוך מידת רחמים מופרזת אינם מונעים ערבובי סדרים וסופם מרבים רצח ושוד." ~ מהפרק "על האכזריות ועל הרחמנות ואם מוטב לעורר אהבה או יראה"
 
 
=== עיונים בעשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליוויוס (1512 - 1517) ===