ניקולו מקיאוולי: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
זוטות
מ (זוטות)
* "מן ההכרח הוא שכל הפגיעות כולן תבואנה בעת אחת כדי שיטעמו פחות את טעמן ולא תיראנה קשות כל כך. ואילו חסדים יש לגמול עם הנתינים קמעה קמעה, כדי שיטעמו יפה את טעמם ויהנו מהם יותר." ~ מהפרק "על אותם שתפסו את השלטון בכוח מעשי רשע"
* "נסיך חייב, אם חכם הוא, שלא לחשוש לשם של קמצן. כי ברבות הימים, כשיראו, שהכנסותיו מספיקות לו בגלל חסכנותו, ויש לאל ידו להתגונן מפני כל מתקיף וגם להשיג הישגים ניכרים בלי לנגוש את העם במסים, ילך ויוחזק נדיב. משום שבאופן זה יוכל לנהוג נדיבות בכל אלה שאין הוא נוטל מהם מאומה, והם מרובים לאין ספור, ולנהוג קמצנות באלה שאין הוא נותן להם מאומה, והם מעטים." ~ מהפרק "על הנדיבות והקמצנות"
* "מה שאינו לא שלך ולא של נתיניך יכול אתה לתת ביד רחבה ומלאה, כמו שעשו כורש, [[יוליוס קיסר]] ואלכסנדרו[[אלכסנדר הגדול|אלכסנדר מוקדון]]. כי בזבוז נכסיהם של זרים אינו ממעט את כבודך, אלא אדרבה, הולך ומגדל אותו. רק בזבוז נכסיך אתה עשוי להזיק לך." ~ מהפרק "על הנדיבות והקמצנות"
* "חייב הנסיך ליתן את דעתו שיהא נראה כרחמן, משתתף בצערם של הבריות ולא כאכזר. אבל חובה עליו לשים לב שלא ישתמש לרעה במידה זו של רחמנות... מוטב לו לנסיך, שלא יהא חושש לחרפת האכזריות, ובלבד שישכין שלום ואחדות בקרב נתיניו ויסירם למשמעתו. כשיטיל את אימתו על ידי מעשי אכזריות מעטים מאוד, למען יישמעו וייראו, תהא רחמנותו גדולה יותר משל רחבי הלב שמתוך מידת רחמים מופרזת אינם מונעים ערבובי סדרים וסופם מרבים רצח ושוד." ~ מהפרק "על האכזריות ועל הרחמנות ואם מוטב לעורר אהבה או יראה"
* "אין חובתו של מושל חכם לשמור את הבטחתו, כשזו עשויה לגרום לו נזק... אילו היו כל בני האדם טובים וישרים ודאי שהוראה זו לא הייתה טובה. אבל כיוון שהם רעים ומושחתים ואינם מקיימים מה שהבטיחו לך, אין גם אתה מצווה לקיים את הבטחתך. לעולם לא יהא נסיך חסר טעמי חוק ומשפט ליפות בהם את הפרת דברו." ~ מהפרק "באיזה אופן חייב נסיך לשמור אמונים"
 
=== עיונים בעשרת הספרים הראשונים של טיטוס ליוויוס (1512 - 1517) ===