משתמש:איתי/ארגז חול: הבדלים בין גרסאות בדף

 
פתח לנו שער בעת נעילת שער כי פנה יום"
 
 
אבינו מלכנו – חתמנו בספר חיים טובים.
 
=== שירים ===
בערב יום הכיפורים
 
הפלגנו
 
מניסיונות שתמו אל ניסיונות שהחלו זלדה
 
 
== תפילה ==
למדני, אלוהיי, ברך והתפלל
 
על סוד עלה קמל, על נוגה פרי בשל,
 
על החרות הזאת: לראות, לחוש, לנשום,
 
לדעת, לייחל, להיכשל.
 
 
למד את שפתותיי ברכה ושיר הלל
 
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל,
 
לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום.
 
לבל יהיה עלי יומי הרגל.
 
 
לאה גולדברג.
 
=== ראש השנה ===