הבדלים בין גרסאות בדף "פתגמים עבריים"

** פירוש אפשרי: אותו הדבר מוצג באופן שונה, בשינוי קל
* "אחד בפה ואחד בלב"
** פירוש: אמירהאיו אשרהפה אינה משקפתמשקף את מה שהאדם מרגיש בליבו
* "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכון ליבו לשמים"
**מקור:מסכת מנחות
55

עריכות