הבדלים בין גרסאות בדף "פתגמים עבריים"

* "חביב אדם שנברא בצלם"
* "חושך לא מגרשים במקלות"
* "חושך שבטו - שונא בנו"
** פירוש: מי שאוהב את בניו חייב לבקרם ולהענישם, אחרת הוא שונא אותם(כי אינו מחנכך אותם)
** מקור: משלי יג, כד
* "חיה ותן לחיות"
* "חיים ומוות ביד הלשון"
55

עריכות