הבדלים בין גרסאות בדף "פתגמים עבריים"

* "אין אורח מכניס אורח"
**שיבוש, במקור קל מסובין אורח מכניס אורח - מסכת בבא בתרא
* "אין בוכים על חלב שנשפך"
* "אין בידינו לא משלוות הרשעים ולא מיסורי הצדיקים"
* "אין בית מדרש ללא חידוש"
55

עריכות