ויקיציטוט:מדיניות איחוד דפים: הבדלים בין גרסאות בדף

מ
שחזור. עודדי, אין להשתמש בסמכויות המפעיל במקרה כזה. אין זה הוגן שאני צריך לטרוח בשחזור ואתה מסתפק בלחיצה על קישור יחיד.
מ (שוחזר מעריכה של Yonidebest (שיחה) לעריכה האחרונה של עוזי ו.)
מ (שחזור. עודדי, אין להשתמש בסמכויות המפעיל במקרה כזה. אין זה הוגן שאני צריך לטרוח בשחזור ואתה מסתפק בלחיצה על קישור יחיד.)
'''איחוד של ערך''' הוא העברתו של שניתוכן ערכיםהערך, הואכולו העברהאו ושילובמקצתו, שלבאמצעות המידעהעתק-הדבק, מאחדלתוך הערכיםערך אלקיים השניאחר או לערך לא קיים, בעזרת איחוד ערך נוסף (זאת בניגוד להעברה, המבוצעתשמבוצעת באמצעות לשונית "העבר", ומשמשתשמשמשת לשינוילהעברת שםתוכן הערך בלי לשנות אתלשם תוכנוערך).
 
לאיחוד ערכים שני היבטים: ההיבט המשפטי וההיבט התוכני. ההיבט המשפטי קבוע והוא מאפשר, תחת תנאים מסוימים, לאחד ערכים. לעומת זאת, ההיבט התוכני הוא עניין של השקפה. לרוב השקפת העולם של הקהילה זהה בעניינים מסוג זה, וערכים מאוחדים ללא כל בעיה. לעיתים ישנה מחלוקת בנוגע לכדאיות האיחוד, דבר הגורר דיון ולעיתים גם הצבעה. דף מדיניות זה מציג את המדיניות המקומית של ויקיפדיה העברית בכל הנוגע לאיחוד ערכים.
77

עריכות