הבדלים בין גרסאות בדף "רבי עקיבא"

נוספו 257 בתים ,  לפני 10 שנים
מ
עריכה, קישורים פנימיים
מ (תיקון קישור)
מ (עריכה, קישורים פנימיים)
'''[[w:רבי עקיבא|רבי עקיבא בן יוסף]]''' (בספרות הארצישראלית נקרא גם '''רבי עקיבה''') - מגדולי התנאים ומגדולי חכמי ישראל בכל הדורות. חי במאות הראשונה והשנייה לספירה והיה בן הדור השלישי של התנאים. יש הרואים בו את המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא אם כי העדויות לכך הן חלקיות ולמעשה למעט עדות אחת במקורות ארץ ישראליים אין הוכחה אמיתית לזיקתו של ר' עקיבא למרד.
 
* " 'ואהבת לרעך כמוך', רבי עקיבה אומר, זהו כלל גדול בתורה " (~ תלמוד ירושלמי מסכת נדרים פרק ט' דף מא טור ג/המ"ד)א
* "שחוק וקלות ראש, מרגילין לערוה" (~ [[s:משנה אבות ג יז)|משנה ,אבות ג' י"ז]]
* "מסורת, סייג לתורה; מעשרות, סייג לעושר; נדרים, סייג לפרישות; סייג לחכמה - שתיקה" (אבות~ פרק[[s:משנה אבות ג' יג|משנה ,אבות ג' י"ג)]]
* "חביב אדם שנברא בצלם. חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם ...; חביבין ישראל שנקראו בנים למקום. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום ...; חביבין ישראל, שנתן להם כלי חמדה. חיבה יתרה נודעת להם שנתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם" ~[[s:משנה אבות פרק ג משנה יד|משנה ,אבות ג' יז]]
* "הכל צפוי והרשות נתונה ובטוב העולם נידון והכל לפי רוב המעשה" (שם~[[s:משנה אבות ג יט)|משנה ,אבות ג' י"ט]]
* "הכל נתון בערבון, ומצודה פרוסה על כל החיים" (שם~[[s:משנה אבות ג כ|משנה ,אבות ג' כ)']]
* "החנות פתוחה, והחנוני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, וכל הרוצה ללוות יבוא וילוה, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעין מן האדם מדעתו ושלא מדעתו, ויש להם על מה שיסמוכו, והדין דין אמת, והכל מתוקן לסעודה" (שם)~[[s:משנה אבות ג כ|משנה ,אבות ג' כ']]
* "אשריכם ישראל! לפני מי אתם מטהרים ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" (~ [[s:משנה יומא ח ט|יומא פרק ח' משנה ט')]]
* "אין כל העולם כלו כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל." ~ משנה ,ידים ג' ה'
* "אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם." ~ על עונש מוות, ביחד עם רבי [[טרפון]] משנה ,מכות א' י'
:* "אף הן מרבין שופכי דמים בישראל." ~ רבן [[שמעון בן גמליאל]], שם
* "כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה 'בכל נפשך - אפילו נוטל את נשמתך', אמרתי מתי יבא לידי ואקיימנו , ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? ." ~ מיוחס כתשובה לתלמידיו בשעת הוצאתו להורג [[s:ברכות סא ב|תלמוד בבלי, ברכות סא ב]]
* "איזהו עשיר?...כל שיש לו אשה נאה במעשים ." ~ ,[[s:שבת כה ב|תלמוד בבלי, שבת כה ב]]
* "מה רך פסל את הקשה, דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם." ~ מיוחס ,לאחר שראה שטיפטוף מים חולל חור בסלע ,אבות דרבי נתן פרק ו'
* "אילו היה בידי הייתי עושה לך [[ירושלים]] של [[זהב]]." ~ לאישתו
* "<small>(התורה)</small>שלי ושלכם שלה הוא." ~ לתלמידיו ,ביחס לאישתו ,[[s:נדרים נ א|תלמוד בבלי, נדרים נ א]]
* "איזהו עשיר?...כל שיש לו אשה נאה במעשים ." ~ ,[[s:שבת כה ב|תלמוד בבלי, שבת כה ב]]
 
== נאמר עליו ==
* "עקיבא, כל הפורש ממך כפורש מן החיים." ~ רבי [[טרפון]] [[s:קידושין סו ב|תלמוד בבלי, קידושין סו ב]]
* "ארבעה נכנסו ל[[w:פרדס (יהדות)|פרדס]] ...רבי עקיבא יצא בשלום." ~ [[s:חגיגה יד ב|תלמוד בבלי, חגיגה יד ב]]
* "מימיו לא אמר הגיע עת לעמוד מבית המדרש- חוץ מערבי פסחים וערב יום הכפורים." ~ [[s:פסחים קט א|תלמוד בבלי , פסחים קט א]]
* "סתם מתניתין<small>משנה ללא שם האומר</small>- [[רבי מאיר|ר' מאיר]], סתם תוספתא -ר' נחמיה ,סתם ספרא- רבי יהודה סתם ספרי ר' [[שמעון בר יוחאי|שמעון]] וכולהו אליבא<small>(לשיטת)</small> דרבי עקיבא." ~ רבי [[יוחנן בן זכאי|יוחנן]], [[s:סנהדרין פו א|תלמוד בבלי, סנהדרין פו א]]
* "משמת רבי עקיבא בטל כבוד התורה." ~ משנה ,סוטה ט' ט"ו