פתיחת התפריט הראשי

שינויים

אין שינוי בגודל, לפני 8 שנים
 
==מעלת התלמוד==
* "לא תמצא יראת שמים ויראת חטא וזריזות וענווה וטהרה וקדושה, אלא במתעסקים במשנה ובתלמוד" (רב האי גאון, שו"ת הריב"ש סימן מ"ה).
 
* "העסק בהלכות הש"ס בעיון ויגיעה הוא ענין יותר נעלה ואהוב לפניו יתברך מאמירת תהלים" ~ נפש החיים שער ד פרק ב
* "למוד... פירוש רש"י זכרונו לברכה, ותדקדק בו כאשר תוכל. וכן יהיה לך בגמרא, כי העוסק בגמרא מידה טובה, ונותנין עליה שכר, '''ואין לך מדה טובה הימנה'''. ותנן "תלמוד תורה כנגד כולם". ~אורחות חיים לה[[רא"ש]], יום שני