הבדלים בין גרסאות בדף "אלעזר מנחם מן שך"

* "העבירה הכי גדולה היא להיות טיפש."
* "ישיבה אינה אוניברסיטה ללימודי תלמוד, לא כל מי שמתאים להיות מרצה ללימודי קודש מתאים לכהן כראש ישיבה."
* "רב שבני קהילתו אינם מנסים לגרשו, הדבר מוכיח שאינו מקיים את תפקיד הרבנות כל עיקר, ואילו רב שבני קהילתו הצליחו לגרשו, אינו אדם."
* "תפקידנו הוא 'לפעול', אם נצליח במטרה – זה כבר לא תלוי בנו."
* "לי יש רק רבי אחד, והוא ריבונו של עולם."<ref>[http://www.haaretz.co.il/hasite/pages/ShArt.jhtml?itemNo=89361&contrassID=1&subContrassID=0& רבבות הגיעו למסע ההלוויה של הרב שך], הארץ, 31 באוקטובר 2001</ref>
משתמש אלמוני