ניקולו מקיאוולי: הבדלים בין גרסאות בדף

=== הנסיך (1532) ===
* "הרוצה לייסד רפובליקה חדשה או לשנות את כל הסדרים הישנים ברפובליקה קיימת חייב לעשות כן על דעת עצמו."
* "אין דבר קשה יותר לביצוע ומסוכן יותר ליזם מיצירת מערכת חדשה. היזם יעמוד מול איבתם של הנשכרים משימור המערכת הישנה ומול אדישותם של הנשכרים מן המערכת החדשה".
* "כשם שמייסדי רפובליקה או מלוכה ראויים לשבח, כך מייסדי שלטון עריצים ראויים לגנאי."
* "כי על בני האדם אפשר לומר זאת: הם כפויי טובה, הפכפכים, צבועים, תאבי בצע"
משתמש אלמוני