מיכאל לייטמן

סופר ישראלי

מיכאל לייטמן (נולד ב־1946) הוא הוגה דעות ישראלי העוסק בפרשנות לקבלה.

מיכאל לייטמן

 • "האגו מבדיל באופן ברור בינינו לבין המציאות העצומה, סוגר אותנו בעולם צר ואפור במקום שנחיה בעולם מלא שפע ומואר."
 • "לא די בשבירת קירות מאבן ובטון כדי לקרב בין בני אדם, אלא צריכים לנפץ את הבלוקים של קירות ליבנו."
 • בורא אינו איזו יישות שיושבת בשמיים וצופה על כולנו מלמעלה, אלא הכוח הכללי והקבוע שפועל במציאות, ממש כמו כוח המשיכה או הכוח המגנטי."
 • "האגואיזם הצר שלנו, שבלשון המקרא מכונה בשם 'פרעה מלך מצרים', הוא הגורם הפנימי הממרר את חיינו, מעביד אותנו בפרך, מסכסך ומפלג בינינו."
 • "בכל אדם שמתפתח רוחנית פועלים שני כוחות מרכזיים, 'הרצון לקבל' ולעומתו 'הרצון להשפיע' (מלשון השפעה, הענקת שפע, נתינה טהורה)."
 • "איש אחד לא יכול לתרגם את התחושות האלה שבתחום הרגש לשכל ולהבנה. כל התחושות הללו שמתעוררות בתוך האדם אינן מודעות."
 • "חוכמת הקבלה אינה מתבססת על דיכוי הרצון, על ההגבלה, על ההתנתקות מהחברה, ועל ניהול של שגרת חיים מיוחדת כמו חיים במנזר או נידוי."
 • "פרויד אמנם חשף במעט את הרע החבוי באדם ואת היותנו יצורים אגואיסטיים מטבענו שתאבים לשלוט באחר ולדכא אותו, אך הוא לא סיפק מענה לכך. חכמת הקבלה היא שיטה שיכולה ללמד אותנו איך להתחבר בינינו מעל כל ההבדלים ולתקן את מקור הרע. היא התקווה לשינוי פני החברה האנושית."
 • "במקום לתקן את מערכת היחסים הקלוקלת בינינו, אנחנו מתקנים את השפה שלנו. 'התקינות הפוליטית' היא כיסוי לפחד האמיתי שלנו, היא חוסמת את האפשרות שלנו לגלות עד כמה אנחנו אגואיסטיים, רעים ואכזריים כלפי האחרים, ומגבילה את היכולת של האנושות להתפתח."
 • "חכמת הקבלה מלמדת שהרגשת שוויון ואהבה אמיתית ושלמה יכולים להיבנות רק כקומה נוספת על פני אי שוויון ושנאה, נוסחה הנקראת 'על כל פשעים תכסה אהבה' (משלי י', י"ב). בכל שלב בחיינו האגו חושף בפנינו פרוסה נוספת שלו, הבאה לידי ביטוי בתחושות ריחוק, דחייה ושנאה כלפי האחרים. אין צורך לטשטש או לשנות את השנאה, היא חלק אורגני מהבריאה... מעל הפשעים והשנאה נבנית רקמה עדינה של אהבה שמתקבעת ומשתמרת."

נאמר עליו

עריכה
 • "באקדמיה מניחים שיש הרבה סוגים של קבלה, יש היסטוריה לקבלה, יש חילוקי דעות ויש ויכוחים, בעוד שאצלו הקבלה זה דבר מאוחד וברור. אנחנו מאוד משתדלים להבין – והוא כבר הבין." ~ משה אידל