פתיחת התפריט הראשי

מנדלי מוכר ספרים

מחשובי סופרי היידיש והעברית בעת החדשה
שלום יעקב אברמוביץ'

מנדלי מוכר ספרים הוא שם-העט של שלום יעקב אברמוביץ' (1835 -1917), מאנשי תנועת ההשכלה ומחשובי סופרי היידיש והעברית בעת החדשה.

  • "פטפוט זה שהייתי מפטפט יום יום הכניס ערבוביא במוחי, דלדל את גופי והקהה את רוחי והייתי עצוב ונדהם פעמים כמטורף."
  • "בשעה זו, שהייתי בסכנה להפטר מן העולם, נתחבב עלי העולם וכל בריותיו, והייתי מתאמץ לפקוח את עיני ולראותו עוד הפעם"
  • "במסחר אין לשונו של אדם נשמעת אלא לכיס."
  • "ובאותו יום תקפה עלי עצבותי. ראשי היה כבד עלי לבי כסיר רותח ומוחי עכור ומבולבל ביותר ואני משוטט והולך בחמת רוחי. שלא לדעת לאן הרגלים מוליכות אותי, עד שנפלתי לבסוף, משתטח מלוֹא קומתי תחת אילן אחד אצל אמת המים"
  • "ישראל אע"פ שחטא ופורש מן הצבור, ערבים עליו כמה מנהגים ומאכלי ישראל."
  • "פנו מקום להאי בר-נש, חד מן לועזינו, שזכות אבותיו עמדה לו היום ונתבקש בישיבה של מעלה."
  • "אמרתי לו מאמר חכמים זה, כאלו נפל מעצמו לתוך פי שלא מדעתי, ובאמת חשבתי שעה קלה עד שמצאתיו"

קישורים חיצונייםעריכה